ברוך דיין האמת: האשה החשובה מרת שרה וייס ע''ה נפטרה לאחר שסבלה יסורים קשים וממושכים והיא בשנת השישים וארבע לחייה. לפני 23 שנים נפטר בעלה הרה''ח רבי יוסף אלתר וייס ז''ל באופן פתאומי, לפני ארבע שנים איבדה המנוחה את כלתה

אבל בקהילת סאטמאר שבירושלים עם הגעת הבשורה המעציבה על פטירתה של האשה החשובה מרת שרה וייס ע"ה אלמנת רבי יוסף אלתר וייס ז"ל זאת לאחר שסבלה יסורים קשים וממושכים והיא בשנת השישים וארבע לחייה.

המנוחה האשה החשובה מרת שרה וייס ע"ה הייתה אשת הרה"ח רבי יוסף אלתר וייס ז"ל מחשובי חסידי סאטמאר שבירושלים. עד לפטירת בעלה עמדה היא לימינו בכדי שהוא יוכל לשבת וללמוד באוהלה של תורה ללא טרדות הפרנסה והזמן.

המנוחה הייתה נודעת בטוב ליבה ובמידת החסד שהיה בולט אצלה במיוחד, דבר שהשתרש היטב אצל כל ילדיה וצאצאיה, מסירותה לתורה ולמצוות היו הערובה להצלחתה בחינוך הילדים בהיותה סמל ודוגמא לאשה גדולה במלא מובן המילה.

צרות קשות פקדו אותה במהלך חייה. הראשון שבהם היה לפני 23 שנים אז נפטר עליה בעלה הרה"ח רבי יוסף אלתר וייס ז"ל באופן פתאומי. גם לפני ארבע שנים איבדה המנוחה את כלתה הצעירה מרת פרידה וייס ע"ה לאחר יסורים קשים, בכל הזמנים הקשים הללו היא בלטה באמונתה התמימה והחזקה בבורא עולם כשהיא מקבלת דין שמים באהבה גמורה ללא עוררין.

בשנים האחרונות חלתה המנוחה ובאחרונה הדרדר מצבה תוך יסורים קשים בהם עמדה בעוז ובגבורה, והיום השיבה את נשמתה ליוצרה לדאבון לבם של משפחתה הכבודה ומכריה הרבים.

המנוחה הותירה אחריה דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרך התורה והמצוות. אחד מבניה הוא עסקן חסידות סאטמאר וה'עדה החרדית' הרב יצחק וייס. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

מערכת 'חדשות JDN' משתתפת באבלו הכבד של איש המערכת הרב יעקב בן ציון וייס עם הסתלקותה של אמו ע"ה