לקראת החזרה להיכלי הישיבות, תלמודי התורה ומוסדות החינוך יוצאים גדולי ישראל מרנן שר התורה וראש הישיבה בשורת הוראות לכלל המוסדות ושבים ומזהירים להישמע לכללי משרד הבריאות וללמוד בקבוצות של עד חמישים איש • המכתב המלא

לקראת החזרה להיכלי הישיבות, תלמודי התורה ומוסדות החינוך יוצאים גדולי ישראל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א בשורת הוראות לכלל מוסדות החינוך, ברשימת ההנחיות הם שבים ומזהירים להישמע לכללי משרד הבריאות וללמוד בקבוצות של עד חמישים איש.

במכתב ההוראות שמתפרסם הבוקר (חמישי) נכתב כי "היות ובסייעתא דשמיא מצב התפשטות המגיפה בארצנו הק' נמצא במגמת שיפור תמידית, אולם עדיין קיים חשש סכנה בהתקבצות אנשים ללא גדרים וכללי זהירות".

לכן מורים גדולי ישראל כי בתי הכנסיות – יפתחו לתפילות ושיעורי תורה עם משתתפים קבועים ולא יותר מחמישים משתתפים, עם שמירת המרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, ניקיון וכו'). חובה שבכל בית כנסת ימונה אחראי לשמירת כללי הזהירות. בתי המדרשות שאינם יכולים להסדיר את כללי הזהירות במהלך היום כולו יפתחו שעריהם רק לתפילות ולא ללימוד ושיעורים.

בהיכלי הכוללים – ילמדו בקבוצה של עד חמישים לומדים במקום אחד עם אחראי ממונה על שמירת המרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, ניקיון וכו'). במקומות גדולים ניתן לקיים קבוצות נוספות של עד חמישים לומדים על ידי הפרדה קבועה. במקומות קטנים יש להפחית מחמישים שיוכלו לשמור הכללים. אולם עדיין א"א ליתן כללים כמה יכול כל אברך ללמוד, ולכן האחריות הגדולה תהיה מוטלת על האברכים עצמם.

בישיבות הקדושות – אפשר ללמוד בקבוצות של עד חמישים תלמידים, ועל הנהלת הישיבות לדאוג לשמירת המרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, ניקיון וכו') ולממונה ע"כ. ובמקומות גדולים ניתן לקיים קבוצות נוספות של עד חמישים לומדים ע"י הפרדה קבועה. איסור מוחלט לפתוח ישיבות עם חדר אוכל ופנימיות שלא עפ"י המתווה המאושר. והישיבות שזכו לנהוג עפ"י המתווה המאושר יתייעצו לגבי ההמשך עם הממונים על האפשרות הנ"ל.

בישיבות לצעירים – יבואו לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר ללימוד הסדרים והשיעורים, ללא פנימייה וחדר אוכל (בחורים המגיעים מרחוק יביאו עימם אוכל מהבית). כל שיעור במקום נפרד. עם אחראי על שמירת המרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, ניקיון וכו').

בתלמודי התורה וגני הבנים הלומדים את האותיות הקדושות – ניתן להוסיף כיתות ככל האפשר ללימוד בוקר ואחה"צ ובאופן שאינו סותר את הוראות הבריאות. ובאופן שלא שייך שמירת המרחק יחלקו הכיתה לקבוצות ובפיקוח הצוות.

מוסדות החינוך לבנות ולגיל הרך – ניתן לפתוח לפי כללי הזהירות הידועים והחושש מלשלוח ילדיו הרשות בידו. כמו כל אנשים מבוגרים, קבוצות הסיכון והנמצאים בקרבתם ראוי שיחמירו על עצמם בכל הנ"ל. מרביצי תורה ומוסרי שיעורים מהנ"ל יתייעצו עם רופא על דרך הנהגתם.

בסיום ההוראות נכתב בשמם של גדולי ישראל: "כל הנ"ל הוא בכלל מש"כ הרמב"ם בהל' רוצח ושמירת נפש פי"א, ובשו"ע חו"מ סי' תכ"ז וברמ"א יו"ד סי' קט"ז וחלילה לזלזל בזה".