יעקב מלמד בסקירה על סדרי הלימוד בעולם התורה הליטאי ועל מנהגי החג אצל גדולי ישראל מעדות המזרח, עם ההתאמות שנעשו בעקבות המגפה: מרן הגר"ג אדלשטיין יתפלל בביתו, מרן הגר"ש כהן אצל חתנו וב'עטרת שלמה' ילמדו כרגיל • פרק ב

חג השבועות הוא משאת נפשם של בחורי הישיבות מאז ומקדם, לאחר שנה שלמה שהוגים הם בתורה הקדושה זוכים הם להגיע ליום חגם, יום מתן תורה, מידי שנה בשנה היו מציינים את חג השבועות בסדרי לימוד צפופים בהיכל הישיבה בכל מקום ומקום, כשהמוני הבחורים והבוגרים היו מגיעים להסתופף בצלם של ראשי הישיבה ותלמידיה. שיא השיאים היה לקראת נעילת החג אז היו משוררים בני הישיבות ניגוני התעוררות וכיסופין.

השנה – חג השבועות תש"פ נדמה כי מרבית הישיבות לא יוותרו על סדרי הלימוד, מי במתווה ה'קפסולות' ומי בשטחים פתוחים, הצד השווה שבהם שמטרתם אחת היא להקדיש את הלילה המקודש כולו לה'. 'חדשות JDN' יצא לעקוב אחר התקנות וסדרי הישיבה החדשים בעולם הישיבות ומגיש פרויקט מיוחד ומסכם יחד עם סדר יומם של גדולי ישראל.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א היה נוהג עשרות בשנים ללמוד בליל החג בבית מדרשו 'לדרמן' הסמוך למעונו שברחוב רשב"ם 23 בבני ברק, בשנים האחרונות נוהג שר התורה ללמוד בליל קודש זה במעונו.

בליל החג לאחר תפילת מעריב צפוי לצאת שר התורה לבית מדרשו 'לדרמן' ויהיה ניתן לעבור ולהתברך. שר התורה יגיע לבית המדרש לאחר שבועות ארוכים בהם לא יצא ממעונו בשל נגיף הקורונה. הציבור מתבקש להישמע להוראות הסדרנים.

שר התורה שליט"א נוהג לומר בליל החג את סדר ה'תיקון ליל שבועות' כשלאחר מכן הוא נוהג להשלים את חובותיו היומיים הכוללים הספקים בכל חלקי התורה הק'. מי שישהה לצידו בליל החג הוא בנו חביבו הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי שליט"א שילמד אף הוא במעונו של שר התורה. תפילות החג ייערכו במעונו בהשתתפות מניין מצומצם מאוד זאת מפני הסכנה מנגיף הקורונה.

מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה שליט"א נוהג ללמוד בליל חג השבועות יחד עם אחד מנכדיו, השנה בשל המצב ראש הישיבה ילמד יחד עם נכדו במעונו שברחוב ראב"ד בבני ברק, בבית רה"י התקינו מחיצת זכוכית מיוחדת שתפריד בין ראש הישיבה לנכד, בשאר השעות לומד רה"י לבדו.

מרן ראש הישיבה מוסר השבוע שיעור במעונו שידור חי

בכל סעודה תגיע משפחה אחת מבניו וחתניו כאשר הם ינהגו על פי כללי הזהירות. לראשונה ראש הישיבה יתפלל את תפילות חג השבועות במעונו ולא יגיע להיכל 'אוהל קדושים' להתפלל יחד עם בחורי הישיבה. התפילות ייערכו בהשתתפות מניין מצומצם של בני משפחה ומקורבים מבעד לקיר הזכוכית.

מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן שליט"א

מרן ראש הישיבה ונשיא מועצת החכמים הגאון רבי שלום כהן שליט"א יחוג את חג השבועות במעון חתנו שליט"א בשכונת רמות שבירושלים. מרן חכם שלום נוהג לומר את סדר ה'תיקון ליל שבועות' ולעסוק בעסק התורה בלילה מקודש זה. כלל התפילות ייערכו במעון חתנו בהשתתפות מניין מצומצם של בני משפחה ומקורבים.

בשל המצב ישיבתו של נשיא מועצת החכמים, ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים טרם נפתחה ועל כן כלל בחורי הישיבה ישהו איש איש בביתו.

ישיבת פונביז'

משאת נפשו של כל תלמיד הישיבה הוא לשהות בחג השבועות בהיכלה, אלא שהשנה בעקבות המצב הורה ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א כי סדרי הלימוד יתקיימו כרגיל אם כי לא תהיה אפשרות של לינה וסעודות החג במתחם הישיבה.

סדר הלימוד בליל החג בהשתתפות מאות מבני הישיבה יתקיים בהיכל 'אוהל קדושים' בגבעת הישיבה, מידי שנה אלפים נוהרים למקום בכדי לחזות במחזה המרגש של מאות תלמידים ואברכים יושבים והוגים לילה שלם בלימוד התורה הק'.

תלמידי ישיבת פוניבז' שלא ימצאו מקום לינה ואוכל בבני ברק מתארגנים ללימוד משותף בערים השונות, בירושלים בבית הכנסת בני הישיבות בסנהדריה, במודיעין עילית בהיכל ישיבת עטרת שלמה כאשר חצי מבית המדרש הוקצה בארגון ראש העיר יעקב גוטרמן לבני הישיבות שאין להם ישיבה, ראש העיר ידאג לאוכל ושתייה במהלך הלילה לכל בני הישיבות שיגיעו.

ישיבת 'חברון' כנסת ישראל

חג השבועות בהיכל ישיבת 'חברון' הוא שיא השיאים של כל השנה כולה, לאחר שנה שלמה עמוסה בשקיעות מוחלטת בסוגיות הש"ס מגיעים הם ליום הנכסף, יום מתן תורה, מידי שנה בשנה אלפי תלמידי הישיבה לדורותיה היו מסתופפים בהיכל הישיבה בחג הנעלה, השנה בשל המצב ישהו בישיבה רק כשש מאות בחורים.

על פי התכנון, בהיכל הישיבה ישהו כארבע מאות בחורי ה'קפסולות', ועוד כמתאיים בחורים שיגיעו מכל רחבי ירושלים, הבחורים שיגיעו לסדר הלימוד בליל החג הם בחורים שנרשמו לכך מראש, הבחורים ישהו במקום נפרד מבחורי ה'קפסולות' בכדי למנוע כמה שיותר חשש סכנה.

בישיבה תירשם היסטוריה כאשר ראש הישיבה מרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א צפוי שלא להגיע להיכל במהלך החג, בישיבה מציינים בסיפוק כי בחורים רבים תושבי ירושלים נרשמו להגיע לסדרי החג גם כאלו הגרים במקומות מרוחקים וההליכה תהיה קשה וארוכה.

ישיבת 'סלבודקה'

סדרי הלימוד בהיכל הישיבה בגבעת סלבודקא בבני ברק תתקיים רק לבני הישיבה המתגוררים בעיר. לאחר לילה שלם של עסק התורה יערכו במקום תפילת שחרית ברב עם ובהתעוררות גדולה.

הקידושא רבא לאחר התפילה יתקיים לקבוצות קבוצות בכדי למנוע כמה שיותר דוחק וצפיפות ולשמור על כללי הזהירות. בישיבה הודיעו כי לא תהיה לינה במקום ועל כך סדרי הלימוד הם לתושבי העיר בלבד.

היכל ישיבת סלבודקה בימים אחרים. צילום: שוקי לרר

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדא שליט"א ישהה כל החג במעונו ולא יצא להיכל הישיבה. ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א יגיע לתפילת השחרית בהיכל הישיבה בשטח סטירילי שהוכן עבורו במזרח של ההיכל. ראש הישיבה הגר"י שורץ שליט"א ישתתף כרגיל.

בכל שנה לקראת צאת החג היה נערך בהיכל הישיבה מעמד נורא הוד בהשתתפות ראשי הישיבה בה היו נועלים את החג בשירי כסיופין ושמחה, השנה בשל המצב מעמד זה בוטל כליל.

ישיבת 'בית מדרש עליון'

השנה בשל המצב חג השבועות יתנהל בשני מוקדים נפרדים, בני ה'קפסולות' ישהו בבנין הישיבה שברחוב קושניר 17 בבני ברק שם ילמדו כרגיל. תושבי בני ברק יוכלו להגיע לסדרי הלימוד שיתקיימו בבניין הפנימיה שברחוב אורליאן בעיר.

ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר שליט"א צפו להגיע לסדרי הלימוד בבניין הפנימיה שם יעסוק בלימוד יחד עם תלמידי הישיבה הרבים. לא יתקיימו במקום לינה וסעודות החג.

ישיבת 'אורייתא' בראשות הגאון רבי דוד שפר שליט"א

היסטוריה של ממש תרשם בקרב תלמידי הישיבה לקראה הכניסה המרגשת למשכנה החדש בבניין ההסתדרות בירושלים. מדובר בבניין רחב ידיים שישמש את כל צרכי בני הישיבה לאחר שנים רבות של שהות בבניין ישן וקטן.

ישיבת 'אורייתא' שקנתה לה שם של כבוד במזרח של עולם הישיבות החסידי תערוך את סדר לימוד החג בצוותא חדא בהיכל 'בית מלכה' ברחוב בריינדיס בירושלים, גם שם במקום ייערכו התפילות וה'קידושא רבא' לאחר תפילת שחרית.

מיד לאחר הקידוש יזכו הבחורים להכנס למשכן החדש בבניין ההסתדרות בירושלים שם כרגע יש חדרי פנמייה מרווחים. חג השבועות בישיבה ניכר בסדר הלימוד המיוחד שמתיר רושם עז על בחורי הישיבה במשך כל השנה כולה.

יצוין כי בהנהלת הישיבה עשו כל מאמץ אפשרי בכדי שהבחורים יוכלו להכנס כבר החג למשכן החדש זאת לאחר שבשבוע האחרון פרצה שריפה בבניין החדש, דבר שנחל הצלחה בחסדי שמים.

ישיבת 'עטרת שלמה'

ליל השבועות המעניין ביותר צפוי להתקיים השנה דווקא בהיכל ישיבת "עטרת שלמה" בראשון לציון שם צפוי להתקיים ליל השבועות הגדול ביותר בעולם היהודי כולו. 

חודש לאחר פתיחת הישיבה ושבועיים לאחר פירוק ה"קפסולות" בו חזרו מאות בני הישיבה להיכל הישיבה, יישמע בעוז קול התורה על ידי מאות בני הישיבה בהיכל הישיבה, הישיבה הגדולה ביותר כיום בעולם היהודי כולו. 

היחידה שתוכל להתנהל כרגיל. היכל ישיבת 'עטרת שלמה' בשבוע שעבר

חידושו המיוחד של חג זה הוא דווקא קיום הסדרים הרגילים כבכל שנה ושנה, בערב החג צפוי להתקיים סדר 'קבלת התורה' כאשר תפילת מעריב מתאחרת בכשעה וחצי, לאחר הסעודה מתקיים סדר קבלת התורה עד הנץ החמה, כאשר אחר צהרי החג צפוי להתקיים סדר נוסף עד תפילת מעריב של ליל שבת.

כבכל שנה גם השנה צפויים להגיע ראשי ורבני הישיבה להם הוקצה מתחם מיוחד בקצה הקמפוס, בהתאם להוראות משרד הבריאות. ובראשם ראש הישיבה הגרח"מ אוזבנד וראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א. ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שהיה מהוגי מתווה "הקפסולות" ופתח ראשון את ישיבתו, ימסור כמידי שנה שיעור כללי בהיכל הישיבה אחה"צ, ושם הוא צפוי גם בין דבריו להודות לקב"ה על הזכות הגדולה בו זכתה הישיבה להיות הגדולה והראשונה שבהיכלות התורה, ולהיות המקום בו יתקיים השנה "ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד".

ישיבת פונביז'

‏בישיבת פוניבז שבראשותו של הגר"ש מרקוביץ שליט"א כמסורת של שנים עולים מאות בוגרים מכל רחבי הארץ להסתופף בצילם של רבני הישיבה, בשנה זו ישבו מאות הבחורים שהסתגרו בתוך הקפסולות באופן מבודד בהיכל המרכזי של הישיבה, ושאר הבחורים ובוגרי הישיבה ישבו בשאר בתי המדרשות הפזורים בגבעת הישיבה.

כמסורת של שנים עוד מימי הרב מפוניבז' בבוקר חג השבועות נערך קידוש מפואר בחדר האוכל של הישיבה בהשתתפות כל צוות הישיבה.

עם דימדומי החמה בשעה השקיעה מתאספים מידי שנה אלפים מתושבי העיר בני ברק ומאות מבוגרי הישיבה בכדי לשיר ולרקוד עם בני הישיבה לכבודה של תורה בהיכל הישיבה, לאור סכנת נגיף הקורונה, בשנה זו המעמד יהיה סגור ויוכלו להשתתף בו רק הבחורים ששהו בקפסולות בשבועות האחרונים, לא תינתן גישה לאנשים מבחוץ.

ישיבת 'באר מרדכי'

‏בישיבת באר מרדכי העומדת בראשותו של הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, באופן חריג בשנה זו לא ישתתפו בסדר ליל שבועות תושבי השכונה ובוגרי הישיבה זאת לאור הוראתו של ראש הישיבה כי על הבחורים לשמור מרחק רב, ובפרט לאור מכתבו של רב שכונת בית וגן הגאון רבי עזריאל אויערבך בימים האחרונים על החובה לשמור על כללי הבריאות גם בבתי הכנסת.

לאור כך בשנה זו ילמדו בני הישיבה לבדם בבית המדרש של הישיבה, במקביל על פי הוראת ראש הישיבה, לא יצאו בני הישיבה לבתיהם לסעוד את סעודות החג, אלא כלל הסעודות יערכו בתוך מתחם הישיבה, כאשר הנהלת הישיבה דואגת לסעודות מיוחדות לקראת החג.

ישיבת 'כנסת יצחק'

‏בישיבת כנסת יצחק בחדרה, בה סגורים כבר למעלה מחודש כחצי מבני הישיבה, נערכים לחג השבועות בצילם של ראש הישיבה הגאון רבי יהושע ארנברג ומשגיח הישיבה הגאון רבי טוביה נוביק המתגוררים בתוך קמפוס הישיבה, ומסוגרים עם הבחורים כבר חודש.

במהלך החג ישאו המשגיח וראש הישיבה דברים לחיזוקה של תורה ועמלה, וכן תערך מסיבה ושמחת חג כמידי שנה, במהלכה ישא ראש הישיבה הגאון רבי יהושע ארנברג את הנאום המסורתי הנמסר מידי שנה.

הראש"ל הגרש"מ עמאר

תחושה של רוממות מיוחדת קורת רוח ושמחה נסוכה על פניו של הראשון לציון מרן הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, רבה של ירושלים, במהלך חג מתן תורה.

דבר מעניין נוהג הרשל"צ וכך גם נהגו בבתי כנסת רבים לאור הפסק אותו כתב הרשל"צ בספרו שמע שלמה חלק ט'. להתפלל תפילת שחרית כבר בעלות השחר ולא בנץ החמה.

את הפסק כתב הרשל"צ באריכות בספרו וככה נהגו קדושי עליון מקדמת דנא להתפלל את התפילה כבר בנץ החמה כמנהג המוזכר בכסף משנה ביום חג השבועות והושענא רבה.

את סעודת ליל החג עושה הראשון לציון בשמחה גדולה יחד עם בני משפחתו בביתו שבשכונת גבעת המבתר. בסעודה זו הרב מקצר באופן יחסי על מנת להתחיל את הלימוד מיד לאחר מכן.

רוממות מיוחדת

הראש"ל עורך את התיקון בביתו יחד עם בני ביתו ומקורביו. בתחילה הרב מתחיל בחמשה חומשי תורה ובשאר הלילה הראש"ל שוקע בלימוד האידרא רבה בעיון רב עם פירוש יין הרקע לרבנו יהודה פתיה.

לפני עלות השחר הראש"ל טובל במקווה בשכונת הגבעה הצרפתית כאשר בהליכתו למקווה מזכיר הראש"ל שמות לתפילה.

לאחר תפילת שחרית הראש"ל עושה קידוש בביתו ולאחר מנוחה קצרה עורך רבה של ירושלים בביתו סעודה ועוסק בלימוד עד צאת החג.

הראש"ל מעודד את קריאת התהילים בחג השבועות לנשים במיוחד וגם שבני התורה ישתתפו מעט בקריאת התהילים לכבוד דוד המלך ע"ה.

הגרש"א שטרן רב מערב בני ברק

את תפילות החג יתפללו בהיכל בית המדרש הזמני לאחר שבבניין המוסדות מתקיימים שיפוצים נרחבים להקמת מרכז מוסדות התורה והחסד "מתיבתא", כשלרגל כך שופץ החצר החיצונית שישמש כביהמ"ד הזמני.

בליל שבועות לקראת עלות השחר ימסור הגרש"א שיעור בעניני דיומא, ולאחמ"כ תפילת שחרית כותיקין, לאחר התפילה ייערך 'קידושא רבא' והודיה להשי"ת על התקופה האחרונה שב"ה בקהילה לא ניזוק אף אחד מבני הקהילה. סעודת 'רעווא דרעווין' ייערך בשילוב מעמד 'נעילת החג' שבה ישוררו מניגוני החג.

המשפיע הגה"צ רבי מנחם אברהם ביטון שליט"א

המשפיע הגה"צ רבי מנחם אברהם ביטון שליט"א עורך סדר התיקון ברוב עם עם בני הקהילה בכפ"ס בפרט ובארץ בכלל שבאים להסתופף בצילו, וכן המון בחורים מבחירי עולם הישיבות נרשמו השנה למרכז הכנסת אורחים של הקהילה היות ומתווה הקפסולות לא מאפשר לכל הבחורים להגיע לישיבות השנה.

הרב מתחיל את סדר התיקון כמו כלל ישראל לאחר סעודת החג הנערכת בביתו גם היא בזריזות שמפעם לפעם מסתובב הרב שליט"א ומרענן את הלימוד בווארט אקטואלי בחידוש קצר מענין ומרתק וכל קטע וקטע חידוש חסידי אחר,
ולחמ"כ גולת הכותרת של הלילה השיעור של הרב בפלפול למדני והשנה בסוגית 'בר מצרא' הרב מוסר את השיעור בצורה מעמיקא ביותר יחד עם זה מוגש בפשטות מאוד גדולה שכל אחד יכול למצוא בה את הבנתו ולמצוא את אהבת נפשו במתיקות ולימוד התורה אם זה בחירי עולם הישיבות והאברכים בעומק לימוד החבורא ואם זה בפשט בעלי הבתים שמבינים לפי עומק הבנתם, ובית המדרש כולו אש כמעמד הר סיני.

בהמשך הלילה לאחר כ"ד קישוטי הכלה נוהג המשפיע לטבול ב'מקווה טהרה' לכבוד קדושת החג, ולאחמ"כ מתקיים תפילת שחרית ברב עם כאשר מתקבצים מכל בתי הכנסת באיזור כפר סבא כדי להסתופף בתפילתו של הרב.

התפילה נערכת בהתרגשות ובבהתרוממות שהרב עובר לפני התיבה לשמש כש"ץ בפיוטים חסדים בשילוב מארשים מרוקאים, לאחר התפילה הרב מוסר שיעור סביב שולחנות ערוכים במעלת לימוד התורה.

בשעה 16:00 בצהריים מתקיימים שיעור מפי המשפיע שליט"א על מגילת רות בשילוב דברי תורה במשנתו של בעל ההילולא ה'בעל שם טוב' הק' זיע"א.

ישיבת בית מדרש גבוה

בישיבת 'פינקל' בירושלים בראשות הגאון רבי גרשון כאהן ישהו כל צוות הישיבה עם משפחותיהם בצמוד לישיבה בדירות עם אשל מלא, כך שבליל שבועות לראשונה מתקופת נגיף הקורונה ילמדו כלל הבחורים עם רבני הישיבה בהיכל בית המדרש המפואר וזאת לאחר שאמש יצאו הבחורים מהקפסולות וחזרו להיכל בית המדרש בשירה וזימרה בליווי תזמורת, בחצות ליל שבועות צפוי מייסד הישיבה הגר"ש פינקל למסור חבורה לבני הקיבוץ ובה ימסור דברים שקיבל באוזנו מדודו הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, ולבני שיעור א' ימסור חבורה ראש הישיבה הגאון רבי גרשון כאהן, יצויין שהוקצו 3 חדרים לכ- 10 בחורים מטובי הישיבות הקטנות בירושלים, שביקשו אישור להגיע ללמוד באווירה המרוממת הקיימת בהיכל הישיבה בשבועות, ולהתכונן לקראת עליתם לישיבה גדולה באלול הקרוב.

ישיבת הגר"מ שטרנבוך

זקן הפוסקים מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א יגיע לחוג את חג השבועות ושבת קודש לישיבה בעיר בית שמש וישהה בדירתו בקריית הישיבה. מרן שליט"א ישא דברים בפני התלמידים לפני מעריב וכן במסיבת החג בשבועות אחר הצהריים במהלך ליל החג לומד מרן שליט"א על מקומו בהיכל הישיבה. כמו כן יתקיים בשבת בבוקר שמחת האופרוף לנכדו.

חג מתן תורה בצל הקורונה: התקנות החדשות, המנהגים ורגעי השיא