האדמו"ר מתולדות אהרן לראב"ד: "תכנס מושב בי"ד לביטול המגיפה"

במהלך ה'ניחום אבלים' שערך הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א אצל האדמו"ר מתולדות אהרן שישב השבוע 'שבעה' על אחיו זצ"ל ביקש הרבי מהראב"ד לכנס בדחיפות 'מושב בית דין' מיוחד לדון במה צריך להתחזק לאור המצב החמור בשל נגיף הקורונה

 • "ילד החלאקה שהיה על הכתפיים ניצל, האב נפטר"

  תוכן מקודם

 • "אני אתפלל למעלה על כולם" ההבטחה המצמררת של ישראל ז"ל

  תוכן מקודם

 • "בשעה שמתו מוטל לפניו" נותנים צדקה בעת ההלוויות

  תוכן מקודם

 • איך אספר לילדים שאבא נפטר? סערי קרויס בשחזור קשה

  תוכן מקודם

במהלך ניחום אבלים אצל כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א שישב 'שבעה' על אחיו אב"ד דברי אמונה הגה"צ רבי אהרן קאהן זצ"ל הגיע זקן הפוסקים מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד ירושלים לנחם את כ"ק האדמו"ר שליט"א, במהלך הניחום אבלים שוחחו השניים על ענייני השעה, כאשר במרכז דבריו עורר האדמו"ר על כוח התפילה להינצל מהמגיפה, והתבטא שלאחרונה חלה הידרדרות בציבור בעניין התפילה על המגיפה, שלא כמו בתחילת המגיפה אז היה ניכר התעוררות גדולה בציבור לתפילה.
 
בתמליל משיחתם שהגיע לידי 'חדשות JDN' אמר כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א במהלך דבריו כי הראב"ד יש לו כוח מיוחד לבטל גזירות היות שהוא "עיני העדה" ובפרט שכוח הבית דין מסור בידו, וביקש ממרן הראב"ד שיפעל בכוח תפילתו לבטל את הגזירה, והוסיף וביקש ממרן הראב"ד שליט"א שישמש לקהל מרעיתו כ"גדול העומד על גביהם" להורות לציבור כדת מה לעשות בתקופה זו. 

בפתח שיחתם אמר כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א: "אחי ע"ה היה תלמיד חכם מופלג, כששכב על מיטת חוליו בבית הרפואה, היה חוזר ש"ס בעל פה, ופעם אחת הרגיש ששכח איזה עניין בחזון איש, ולא היה לפניו ספר חזון איש בבית הרפואה, וביקש שיביאו לו הספר לעיין בו".הראב"ד ענה ואמר: "צריכים אנו לעורר רחמי שמים מרובים. אנו נמצאים בזמן מגיפה – וזהו גזירת ציבור ולא גזירת יחיד. בכל הדורות היו מתפללים מאוד בזמני צרה, ובפרט בזמן מגיפה שצריך בה רחמים מיוחדים. הצרה הגדולה עכשיו שבארץ ישראל לא רואים מספיק את התפילות".

"ברש"י על התורה (במדבר כ"א א') מבואר שאפילו כשיהודי אחד בצער כולם יוצאים למלחמה כדי לעזור לו, וכן מבואר בספה"ק שהקב"ה בצער אפילו כשיהודי אחד בצער, וא"כ אין לנו מושג עד היכן מגיע צער השכינה בעת הזאת על כל יהודי ויהודי שמסתלק במגיפה".כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א ענה בכאב גדול: "העולם כאובים מאוד, הגענו למצב שהציבור בבחינת "שיכורת ולא מיין".

במהלך הדברים התבטא הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א כי חובת התשובה מוטלת על כל הקהל לפשפש במעשים על מה עשה ה' ככה עם התפשטותה המחודשת של נגיף הקורונה, והביא מה ששמע וקיבל מפי מרן הרב מבריסק זיע"א על חובת התשובה בעת צרה. כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א נענה מיד וביקש ממרן הראב"ד שליט"א שיכנס מושב בית דין מיוחד מטעם הבד"ץ לעורר את הציבור במה צריך להתחזק בשעה זו שהמגיפה משתוללת בעולם וגובה נפשות מטובי בניה של היהדות החרדית – ובכללם רבנים מסלתה ומשמנה של קהילות הקודש. 

לקראת סיום הפגישה, התבטא כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, כי בכל פעם כשמתפללים ה"יהי רצון" לקיים בנו חכמי ישראל, הרי הוא רגיל לכוון על מרן הראב"ד שליט"א, והוסיף שכל קהילות הקודש בכל מקום מתפללים ב"יהי רצון" זה, לאריכות ימיו ושנותיו של מרן הראב"ד שליט"א בטוב ובנעימים.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן