יעקב מלמד מגיש את כל אירועי השבת בחצרות הקודש: הקידושים בבאיאן בוטלו, הנינה בשאץ, האדמו"ר מדארג ישבות במירון, האדמו"ר מתולדות צפי ספינקא ישהה בקרית יואל, האדמו"ר ממבקשי אמונה ישבות צפת, היארצייט בחברון, הראב"ד ישבות בבית שמש, ועוד

גור: כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א יציין השבת באופן מצומצם את השבת שקודם יום היארצייט לכ"ק האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור זיע"א. בכל שנה המוני החסידים היו מסתופפים בצילו של האדמו"ר שליט"א בבית המדרש הגדול של החסידות בירושלים אך השנה בשל התפשטות נגיף הקורונה יצאה הוראה לכלל החסידים שלא להגיע.

צאנז: השבת יציינו בחסידות צאנז את השבת שקודם יום היארצייט לכ"ק האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' זיע"א, בנו כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א יגש לתפילת המוסף ביום שבת קודש לזכרו. בשל המצב עם התפשטות נגיף הקורונה התפילות ועריכת השולחנות הטהורים יתקיימו באופן מצומצם במעונו שבקרית צאנז בנתניה.

צאנז קלויזענבורג: כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזענבורג שליט"א יערוך השבת את שולחנו הטהור לזכר אביו כ"ק האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' זיע"א לרגל יום היארצייט שיחול בשבוע הקרוב. בתפילת מוסף בשבת בבוקר יעבור האדמו"ר שליט"א לפני התיבה.

ויז'ניץ בית שמש: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שליט"א ישבות בעיר ירושלים לראשונה מאז עלותו לכהן באדמורו"ת, כלל התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש 'תורת חיים' העומד בראשותו של אחיו כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים שליט"א הממוקם ברחוב אדוניהו הכהן בעיר. כלל החסידים מכל רחבי הארץ צפויים ליטול חלק בשבת היסטורית זו.

סאטמאר – זידיטשוב – טעמעשוואר: השבת תתקיים שבת ה'שבע ברכות' לרגל שמחת הנישואין לנכד האדמו"ר מעטמעשוואר שליט"א בן לחתנו הרה"צ רבי יעקב יצחק לאבין שליט"א בן האדמו"ר מזידיטשוב חרדים שליט"א עם נכדת כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בת לחתנו הרה"צ רבי ברוך טייטלבויים שליט"א בן גאב"ד וואלאווע, עריכת השולחנות הטהורים וקיום התפילות יתקיימו בבית המדרש הגדול של חסידות סאטמאר בקרית יואל שבארצות הברית.

סאטמאר: כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א נסע אמש למחנה דברי יואל בסוואן לעיק בהרי הקסטקיל שם הוא ישהה השבת יחד עם תלמידי הישיבה הגדולה של החסידות.

מבקשי אמונה: כ"ק האדמו"ר ממבקשי אמונה שליט"א ישבות את השבת בעיר צפת, תפילת מנחה ו'קבלת שבת' יתקיים בבית המדרש אבוהב בעיר העתיקה. בשעה 23:00 יערוך האדמו"ר שליט"א את שלוחנו הטהור לכבוד השבת בהשתתפות המוני תושבי המקום, הטיש יערך בבית הכנסת קאסוב בעיר העתיקה. במהלך השבת בבוקר יסתובב האדמו"ר במספר בתי כנסיות שם ישא מדברותיו, סעודת שלישית תתקיים בבית המדרש פרי מגדים ברחוב אצל בעיר.

קרעטשניף קרית גת: כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת שליט"א ישהה השבת במעונו שבקרית גת, כלל התפילות יתקיימו בבית מדרשו הממוקם בקריית רמות דוד קרעטשניף בעיר. בשל ההתפשטות המחודשת של נגיף הקורונה ביטל כ"ק האדמו"ר שליט"א את עריכת שולחנותיו הטהורים לשבת זו.

שאץ: השבת תתקיים שמחת ה'קידושא רבא' לרגל הולדת הנינה לכ"ק האדמו"ר משאץ שליט"א בת לנכדו הרב יצחק משה מאסקאוויטש בן הרה"צ רבי יוסף ישכר דב מאסקאוויטש שליט"א וחתן הרה"צ רבי דוד צבי קאהן שליט"א רב דקהל תולדות אברהם יצחק בבית שמש. השמחה תתקיים לאחר תפילת מוסף של שבת בבית המדרש של החסידות ברחוב אדמור"י שאץ בבני ברק.

נדבורנה – שאץ ויז'ניץ: השבת תתקיים שבת ה'עלייה לתורה' לבן הרה"צ שמואל שמעלקא ראזענבוים שליט"א, בן כ"ק אדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן כ"ק אדמו"ר משאץ ויז'ניץ שליט"א, עם הכלה בת הרה"צ שאול ידידי' אלעזר טאוב שליט"א, בן כ"ק אדמו"ר מקוזמיר שליט"א, וחתן כ"ק אדמו"ר מקאמארנא שליט"א. השמחה תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית נדבורנא בני ברק.

סלונים: השבת תתקיים שמחת ה'קידושא רבא' לרגל הולדת הנין לכ"ק האדמו"ר מסלונים שליט"א, בת לנכדו הרב אברהם ריזל בן הגה"צ ר' גדלי' ריזל שליט"א רב דחסידי סלונים בקרית גת. השמחה תתקיים בבית המדרש הגדול סלונים בשכונת מאה שערים ירושלים.

גארליץ: השבת תתקיים שמחת ה'קידושא רבא' לרגל הולדת הנכדה לכ"ק אדמו"ר מגארליץ שליט"א בת לבנו הרב ישכר שלמה הלברשטאם חתן הרב חיים וואגשאהל שליט"א, בן הגה"צ ר' יצחק צבי וואגשאהל שליט"א מרבני חסידות ערלוי, וחתן כ"ק אדמו"ר מסטרעטין ב"פ זצ"ל. השמחה תתקיים בבית המדרש גארליץ הממוקם בשיכון ה' בבני ברק.

ערלויא צפת: השבת תתקיים שמחת ה'שלום זכר' לרגל הולדת הנכד לכ"ק האדמו"ר מערלויא צפת שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי יעקב גבריאל סופר שליט"א רו"מ מוסדות ערלויא צפת חתן הנגיד הרבני ר' בערל דסקל הי"ו.

קאליב: כ"ק האדמו"ר מקאליב שליט"א ישבות השבת למנוחה באחד מישובי הצפון יחד עם בני משפחתו הקרובה.

אשלג: השבת תתקיים שמחת ה'קידושא רבא' לרגל הולדת הנכדה לכ"ק האדמו"ר מאשלג שליט"א, בת לבנו הרב דוד אהרן אשלג חתן הגה"צ ר' יעקב שלום טויב שליט"א אב"ד עתלית. השמחה תתקיים בבית המדרש אשלג ברח' שד"ל בבני ברק.

תולדות צבי ספינקא: כ"ק האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא שליט"א ישבות השבת בקרית יואל שבארצות הברית למנוחה יחד עם מספר מצומצם של בני משפחה ומקורבים.

ביאלא: כ"ק האדמו"ר מביאלא שליט"א השוהה בימים אלו למנוחה בעיר צפת יערוך את שולחנתיו הטהורים ואת קיום התפילות במעון הנופש בצפת בהשתתפות מצומצמת של בני משפחה ומקורבים בלבד.

זוטשקא אמסנא: בחצר הקודש זוטשקא אמסנא יחגגו השבת את שבת ה'עלייה לתורה' לשניים מהחסידים. האדמו"ר שליט"א יערוך את שולחנותיו הטהורים ואת קיום התפילות כמידי שבת בבית מדרשו הממוקם ברחוב יונה הנביא בבני ברק.

דארג: כ"ק האדמו"ר מדארג שליט"א ישבות השבת למנוחה בסמוך לציון הרשב"י זיע"א במירון. האדמו"ר שליט"א יערוך את שולחנתיו הטהורים ואת קיום התפילות בהשתתפות מספר מצומצם של בני משפחה ומקורבים.

באיאן: בהוראת כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א חל איסור מוחלט לקיים בבתי הכנסת של החסידות בכל רחבי הארץ קידושים וסעודות שלישית זאת בעקבות ההתפשטות המחודשת של נגיף הקורונה. האדמו"ר שליט"א יתפלל את תפילות השבת בבית המדרש הגדול של החסידות ברחוב מלכי ישראל בירושלים.

תולדות אהרן: כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א שקם במהלך השבוע מה'שבעה' על אחיו אב"ד' דברי אמונה' זצ"ל ישתתף השבת במהלך כל התפילות והטישים בחצר הקודש. האדמו"ר שליט"א יערוך את שולחנו הטהור בליל שבת בבית המדרש הגדול של החסידות בשכונת מאה שערים בירושלים בהשתתפות אלפי החסידים.

אירועי השבת בבתי הרבנים והיכלי הישיבות

תפארת שמואל: הגאון רבי יעקב אייזנבך שליט"א רב קהילת 'יחל ישראל' במודיעין עילית ישבות השבת בעיר בני ברק וישא מדברותיו בליל שבת בין קבלת שבת למעריב בבית המדרש הגדול 'תפארת שמואל' הממוקם ברחוב בן זכאי 43 בעיר.

לונדון: השבת תתקיים שבת ה'שבע ברכות' לרגל נישואי בת הגאון רבי אלטר יעקב שלזינגר שליט"א מראשי ישיבת סאטמאר במקום עם בן הנגיד החשוב הרב אשר גראד. כלל הסעודות יתקיימו לבני המשפחה בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

בית שמש: ראב"ד ה'עדה החרדית' מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ישבות השבת בעיר בית שמש יחד עם תלמידי הישיבה שבראשותו, ראש הישיבה צפוי למסור שיעור במהלך השבת לכלל בחורי הישיבה כשהוא ישהה במתחם מיוחד וסטירילי שנבנה עבורו.

חברון: המוני תלמידי ובוגרי ישיבת 'חברון' לדורותיו יציינו השבת את שבת היארצייט לראש הישיבה הגאון רבי חיים סרנא זצ"ל אר שימש במשך שנים רבות כראש ישיבת 'חברון – כנסת ישראל' ו'חברון – גאולה'. תלמידיו יקיימו שיעורים וסדרי לימוד לזכרו הטהור.

אם יש לכם עדכונים מהנעשה והנשמע בחצרות הקודש אתם מוזמנים לשלוח לכתובת מייל: haredim.jdn@gmail.com