צילום: שוקי לרר וארי ק.

ה'שלום זכר' בגור וה'חומש סעודה' לנכד בבעלזא • כל אירועי השבת

יעקב מלמד מגיש את כל אירועי השבת בחצרות הקודש: האדמו"ר מסקווירא בקליפורניה, היארצייט בפרמישלאן בלי טיש, ה'שלום זכר' בראחוב, 'שבת התוועדות' בזוטשקא, האדמו"ר מביאלא בצפת, האדמו"ר מסקולען בקרית יואל, הבר מצווה בספינקא מאנסי ועוד

סקווירא: כ"ק האדמו"ר מסקווירא שליט"א שהמריא השבוע למנוחה במאליבו קליפורניה ישבות שם את השבת יחד עם מספר מצומצם של בני משפחה ומקורבים, כלל התפילות ועריכת השולחנות הטהורים יתקיימו באופן מצומצם במעון הנופש שבמקום.

קוזמיר – קאמארנא – נדבורנה: השבת תתקיים שבת ה'שבע ברכות' לרגל שמחת הנישואין לנכדתו הראשונה של כ"ק האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בת לבנו הרה"צ רבי שאול ידידיה טאוב שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, עם נכד כ"ק האדמו"ר מנדבורנא זצ"ל בן לבנו הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים שליט"א. השמחה תתקיים בעיר בני ברק.

גור: בליל שבת תתקיים שמחת ה'שלום זכר' לרגל הולדת הנכד לכ"ק האדמו"ר מגור שליט"א בן לבן הזקונים הרה"צ רבי דוד אלתר שליט"א. לרגל המצב, השמחה תתקיים במעונו של האדמו"ר בירושלים לקהל מצומצם בלבד. החסידים שעלו בגורל להשתתף בתפילת מעריב יעברו אחרי התפילה ל'אדורך גיין' אצל האדמו"ר לאמירת מזל טוב.

שאץ – קהל חסידים: השבת תתקיים שמחת ה'אופרוף' לבן הגה"צ ר' יוסף קדיש ברנדסדורפר שליט"א רב קהל חסידים בטבריה בן הגה"צ בעל קנה בושם זצ"ל וחתן כ"ק אדמו"ר מקוסוב ירושלים זצ"ל, עם נכדת כ"ק אדמו"ר משאץ שליט"א בת לבנו הרב חיים יחיאל מיכל מאסקאוויטש חתן הגה"צ ר' אהרן דוד פאנעט זצ"ל, השמחה תתקיים בבית המדרש קהל חסידים בטבריה.

מחנובקא בעלזא – סאסוב: השבת תתקיים שמחת ה'שלום זכר' והברית לרגל הולדת הנכד לכ"ק אדמו"ר ממחנובקא בעלזא שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי יוסף מאיר רוקח רב קהל מחנובקא בעלזא בעיר בית שמש חתן כ"ק אדמו"ר מסאסוב שליט"א. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול מחנובקא בעלזא בבני ברק. כ"ק אדמו"ר מסאסוב שליט"א ישבות השבת בבני ברק לרגל שמחת הברית לנכדו ויערוך את התפילות ואת עריכת שולחנו הטהור בסעודה השלישית בבית מדרשו ברחוב רש"י בעיר.

פרמישלאן: השבת יציינו בחסידות את השבת שקודם יום היארצייט של כ"ק האדמו"ר רבי משה דוד מקרעטשניף זיע"א. לאור המצב לא יערוך כ"ק האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א את שולחנותיו הטהורים אלא רק יגש לתפילת המוסף בבית מדרשו כשהוא יעמוד בסמוך לחדרו, כמו כן, כלל החסידים המתגוררים מחוץ לעיר לא יגיעו השבת, זאת לאור המצב החמור עם התפשטות נגיף הקורונה.

נדבורנא ירושלים – מאקאווא – שאץ: השבת תתקיים שמחת ה'קידושא רבא' לרגל הולדת הנכדה לכ"ק אדמו"ר מנדבורנא ירושלים שליט"א בת לבנו הרב וועלוויל ראזענבוים חתן הרה"צ ר' חיים מענדל לעמבערגער בן הגה"צ גאב"ד מאקאווא שליט"א וחתן כ"ק אדמו"ר משאץ שליט"א. השמחה תתקיים בבית המדרש נדבורנא בירושלים.

ראחוב: השבת תתקיים שמחת ה'שלום זכר' לרגל הולדת הנכד לכ"ק האדמו"ר מראחוב שליט"א בן לחתנו הרב יהושע קאהן בן הגה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת 'תולדות אהרן'. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש של החסידות ברמת גן.

זוטשקא: השבת יציינו בחסידות את השבת שקודם יום היארצייט לכ"ק האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' מזוטשקא זיע"א לרגל השבת תתקיים בחסידות 'שבת התוועדות' בראשות כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א בבית מדרשו שברחוב באר מים חיים בבני ברק. בשבת בבוקר יערוך הרבי קידושא רבא שם יעלו זקני החסידים את זכרו הטהור של הרבי זיע"א. בשבת אחה"צ בשעה 19:00 ימסור כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א שיעור בפרקי אבות במשנתו של בעל ההילולא.

נאדבורנא חיפה – מערב ב"ב – ויז'ניץ: השבת תתקיים שבת ה'שבע ברכות' לרגל נישואי החתן הרב אפרים לייפער בן הגה"צ רבי מאיר לייפער שליט"א משפיע בחבורת 'נחלת יעקב' בנו של כ"ק האדמו"ר מנדבורנא חיפה שליט"א וחתנו של הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד 'שערי הוראה' ורב מערב העיר בני ברק, עם בת הגה"צ רבי ברוך שטרנבוך שליט"א רב קהילת חסידי ויז'ניץ באחוזת ברכפלד וחתנו של הגה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א ראש ישיבת ויז'ניץ. השמחה תתקיים בבית המדרש ויז'ניץ בשיכון החסידות בבני ברק בראשות מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, בסעודת ליל השבת ישתתף הסב הגרש"א שטרן שליט"א.

ביאלא: כ"ק האדמו"ר מביאלא שליט"א ישבות השבת בעיר צפת שם הוא שוהה למנוחה בימים אלו. כלל התפילות ועריכת השולחנות הטהורים יתקיימו באופן מצומצם בהשתתפות מקורבים ובני משפחה במעון הנופש בצפת.

סקולען: כ"ק האדמו"ר מסקולען שליט"א ישבות השבת בעיר קרית יואל בניו יורק שבארצות הברית, האדמו"ר שליט"א יערוך את שולחנו הטהור בסעודה שלישית וכן יערוך הבדלה וסעודת מלווה מלכה בהשתתפות מאות חסידים, הטישים יתקיימו באולם 'כינור דוד' שבמקום.

בעלזא: בשבת בבוקר תיערך מעמד החומש סעודה לנכד מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א הילד שלמה נפתלי אלחנן רוקח, בן הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א. המעמד יתקיים בשילוב עריכת ה'מיטאג טיש' בהיכל ה'גרויסע שטיב' בקרית בעלזא בירושלים.

זוטשקא אמסנא: השבת יציינו בחסידות את השבת שקודם יום היארצייט לכ"ק האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' מזוטשקא זיע"א.כ"ק האדמו"ר מזוטשקא אמסנא שליט"א יערוך בליל שבת את שולחנו הטהור לרגל יום היארצייט. המעמד יתקיים בבית המדרש של החסידות ברחוב יונה הנביא 4 בבני ברק בשעה 11:30.

קאפיטשיניץ: בחסידות קאפיטשיניץ יציינו השבת את השבת שקודם יום היארצייט לכ"ק האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשיניץ זיע"א, שיחול ביום רביעי הקרוב. נכדו מ"מ האדמו"ר מקאפיטשיניץ שליט"א יציין את השבת לזכרו של סביו ויגש לפני העמוד בבית המדרש של החסידות ברחוב עזרת תורה בירושלים.

סאווראן: השבת תתקיים בחסידות 'שבת התאחדות' לכלל החסידים בצל כ"ק האדמו"ר מסאווראן שליט"א זאת לרגל השבת שקודם יום היארצייט לאביו כ"ק האדמו"ר זצ"ל. התפילות הסעודות ועריכת השולחנות הטהורים ייערכו בבית המדרש סאווראן בשכונת הר נוף בירושלים.

ספינקא מאנסי: השבת תתקיים שמחת ה'בר מצווה' לבן כ"ק האדמו"ר מספינקא מאנסי שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א. השמחה תתקיים בבית המדרש של החסידות בשכונת עירמאנט שבמאנסי.

שמעתם על איזשהו אירוע בחצרות הקודש והיכלי הישיבות? אתם מוזמנים לשתף אותנו ולשלוח פרטים לכתובת המייל: ‏‪[email protected]‬‏

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *