ש"ס אידן
אשרי הדור שיש להם מי שדואג בשבילם
שמחה בעליונים ושמחה בתחתונים
וכל המשתתפים יתברכו ממקור הברכות בכל ברכות