אשרינו שרבן של ישראל מנהיגינו
נשמח לדעת מה מספר של המערכת?