Nati Shohat/Flash90

יש להרחיק את המדביקים שלא נבדקים – אי אפשר לשתוק / יתד נאמן

מאמר מערכת נוקב היום ביתד נאמן: "עכשיו צריך לדאוג שבימים הנוראים נוכל להתפלל בבתי הכנסת, שישיבות חלילה לא תסגרנה, שתורה שמגנא ומצלא תוכל להמשיך להדהד וטובי בנינו לא יימצאו ללא מסגרת ויופקרו לשיני הרחוב ותחלואיו הרוחניים"

אם הציבור החרדי לא יטיל סגר על מסכני בריאותו מבית, יטילו עלינו סגר, יעיל או לא. אם ה"עומדים על דם רעך" שמסרבים להבדק ומעדיפים להדביק לא יורחקו ע"י החברה מבית, החברה הכללית תרחיק את כולנו, בצדק וגם שלא בצדק. לא חברי הכנסת אשמים. אבל אשמים אנחנו, השותקים!

נכון, ממשלת ישראל והעומד בראשה נכשלו כישלון חרוץ בטיפול בקורונה, והם מנסים לרחוץ בנקיון כפינו שלנו. במקום לדאוג לפינוי חולים, במקום לדאוג למלוניות שיהיה להיכן לפנות, במקום לסגור את מה שלא צריך להיות פתוח גם בימים נטולי קורונה, הם מכים על חטא על החזה שלנו. גם המשטרה מתנהגת באופן פסול ומפלה כלפי הציבור החרדי, ולא מהיום. השריר היה תמיד האינטליגנטי באבריו של השוטר המצוי ואת מררתו הוא לא יפרוק על עגולי המשקפיים וגבוהי המצח שפצחו במרד אזרחי אלים, אלא על החרדים. נכון. מה אפשר לצפות מאנשים שלעיתים מנת המשכל שלהם נמוכה ממספר הנעלים, שאידי הכוח עלו להם למוח וגרמו לשכרון. אבל זו זוועה שכן נזעקת וכן מטופלת, עד כמה שאפשר כשאתה בגלות ביד יהודים. אבל כמו שהממשלה מחפשת במי לקנח את כשלונה המוחץ, יש גם נוספים שעושים אותו דבר:

אם לא היתה תחלואה גבוהה בתוככי היהדות הנאמנה, מהסיבות הכי אובייקטיביות שיש, אי אפשר היה להטיל סגר. זלזול בכללי הזהירות ובהנחיות של גורמי הבריאות ובעיקר בקריאות החד משמעיות של רבותינו רועי ישראל שליט"א, מהווה קטליזטור של תחלואה וזרז של הפצת הנגיף. זו עובדה. אי אפשר לשתוק בבית פנימה על סיכון כל החברה החרדית, על גרימת סגירה של מוסדות חינוך ושליחתם לבידוד, על נעילת שערי מוסדות התורה בגלל אי שמירה, אי אפשר למלא פה מים כאשר מפיצי נגיף, אם מתוך זלזול ואם מתוך אידיאולוגייה עקומה ומעוותת, מרעילים את כל מקומות מושבותיהם של יראי ד', ורק לחפש ממשלה, גם אם היא פוגעת בזדון, כדי לקנח במדיניותה הכושלת את העוולות של אנשים וחוגים בבית.

אל תטיחו האשמות לכל עבר, תתמקדו ותטיחו באילו שמסכנים את כולנו וגורמים לצורך בסגר. "למה יש איפה ואיפה", זו שאלה קשה שחברי הכנסת מטפלים בה. זה שהסגר המוטל איננו יעיל כשיש מחדל של פינוי חולים, זה ברור. אבל "למה להם נותנים ולנו לא", זו שאלה של ילדי גן! למה יוסי לא קבל עונש ואני כן ולמה שלוימי קיבל סוכריה ואני לא, זו שאלה של כתה א'!  אנחנו צריכים לדאוג שלא תהיה אצלנו תחלואה והדבקה, וכמו שחובה לפנות חולים צריך להרחיק את המדביקים שלא נבדקים! אין דרך אחרת. בימי שגרה נבואה חשבון פוליטי, עם מי שאיבד את אימון הצבור וחשף את הפרצוף שמאחורי המסכה, עכשיו צריך להנצל.

עכשיו צריך לדאוג שבימים הנוראים נוכל להתפלל בבתי הכנסת, שישיבות חלילה לא תסגרנה, שתורה שמגנא ומצלא תוכל להמשיך להדהד וטובי בנינו לא יימצאו ללא מסגרת ויופקרו לשיני הרחוב ותחלואיו הרוחניים ולצפורני הסטרא אחרא והמחשבים שבהם הוא אורב. עכשיו צריך להשמר מלהדבק ולעבור חלילה על "ונשמרתם", עכשיו צריך להזהר מלהדביק ולא להיות "ספק רוצח"! בפרט כשמדובר באוכלוסיה מבוגרת או השייכת לקבוצות סיכון אחרות שלהם ועליהם הורו מרנן ורבנן שליט"א את כללי משנה הזהירות. עכשיו זו שעתה הגדולה של ההנהגה המקומית לפעול במעגלים הקרובים ובקהילות, ברוחם והוראותיהם של עיני העדה שליט"א והרבנים. עכשיו חובה להתארגן בהסברה ובמעש, כמו למשל יוזמת הפאר של שכונת רמות לבלום את התפשטות הנגיף במו ידיים. חלילה ללכת שולל אחרי דמגוגיה של תקשורתנים מסיתים ומסיטים מהנושא האמיתי, שגורמים למחאות חרדיות באופן שמביא חילול ד'. למרות הכאב על העוול, לא מטפלים בעוול ע"י עוול. עכשיו השעה של סור מרע ועשה טוב. את הרמקולים נא להפנות עכשיו לתוך הבית: ונשמרתם לנפשותיכם, לא תעמוד על דם רעך, ועשית ככל אשר יורוך.

הציות לגדולי ישראל הוא לא רק חיוב אלא גם סגולה להצלה בעת כזו: בדף היומי השבוע (שבת קל.) למד כלל ישראל על מחלוקת ר"ע ורבי אליעזר האם מותר להביא בשבת כלים הנצרכים לעריכת ברית מילה שלא הביאום מערב שבת או שרק הברית עצמה דוחה שבת וכל מלאכה שאפשר לעשותה מער"ש אינה דוחה את השבת. "א"ר יצחק עיר אחת היתה בארץ ישראל שהיו עושים כרבי אליעזר והיו מתים בזמנן". מסביר הריטב"א על הדף: שהיו מתים זקנים, כלומר האריכו ימים. "פירש הראב"ד ז"ל דלהכי מייתי הכא האי עובדא להודיעך השכר שנותן הקב"ה על קיום לאו דלא תסור, דכיון דרבי אליעזר ראוי להוראה היה, כל זמן שלא נפסקה הלכה רשאין לעשות כדברי עצמן כדאיתא בפ"ק דיבמות (י"ד א'), ובמקומו היו עושין כמותו לקיים לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל אפילו שיאמרו לך על ימין שהוא שמאל וקבלו השכר הזה".

העיסוק הצודק בעוולות הממשלה ומדיניותה הכושלת לצד פשעי המשטרה, עלול לגרום למחשבה כאילו "הם אשמים בהפצת הנגיף" ולא המזלזלים במתכוון ובשוגג. הנגיף וסילוקו הם רק מהקב"ה, אבל גדרי ההשתדלות שלנו מחייבים לדבוק בהוראתם הנחרצת של רבותינו רועי ישראל שליט"א להקפיד על הנחיות הבריאות, לקיים ככל אשר הם מורים, לא לסור ימין ושמאל כמלוא הנימה, ולשפוך צקון לחש בתחינה ותפילה שיסיר ד' מאתנו כל חולי ולא יתן המשחית לנגוף את בתינו. בעיקר עלינו להתחזק, כפי הדגיש רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטין שליט"א בשיחתו השבועית כי "אם המחלה נמשכת זה סימן שיש איזה חטא שלא יודעים מהו, ולכן יש להתחזק בכל מה שצריך חיזוק: תורה עבודה וגמילות חסדים". בימים שהמציאות עלולה לגרום לסכנת חיים, ע"י הדבקות בהוראות עיני העדה שליט"א וההקפדה על "לא תסור", נזכה ל"והיו מתים בזמנם, זקנים", היינו נינצל ונזכה לבריאות ואריכות ימינו. זו שעה של קום עשה טוב, קום וסור רע. ואז הקב"ה יסיר מאתנו כל חולי. ואז, לא יהיה צורך בסגר. ואז לא יהיה ל"הם" תירוץ להטיל עלינו סגר לא אפקטיבי ומשחיר תדמית. ועד אז, "בואו חשבון".

4 תגובות

יאוווו

אני לא מאמינה פשוט לא נורמי

אם לא נבדק לא יעשו סדר

נכון מהמעשה המובא מרבי אליעזר אנו רואים אדרבה שכל אחד ישמע לרב האישי שלו אף כנגד דעת הרוב, וכמדומה אני שהמנהיג של אותה חסידות כך הורה להם

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *