עד מתיי הגלות הכפולה הזאת שאיין כאן את מי לגאול רק בגולה ? .הוא רוצה לגאול גם את מי שבכוחה !!! שיבואו וינצלו!!