Yonatan Sindel/Flash90

ביה"ד בסטמפורד היל מתריע: "חשש מהתפשטות מחודשת – להישמע להוראות"

בית הדין 'כדתיא' הנחשב לבי''ד המרכזי בלונדון החרדית מוציא הודעה חריפה לאור מקרי קורונה חדשים במקום וקורא לאלו שמגיעים ממדינות אחרות שישמרו על בידוד של 14 יום בלי לצאת מהבית. כמו''כ מי שיש לו תסמינים או לאחד מבני משפחתו אסור עליו לצאת מהבית • פרסום ראשון

גל שני בלונדון החרדית? בימים האחרונים עוד ועוד תושבים בסטמפורד היל שבלונדון החלו לחוש תסמינים של נגיף הקורונה, זאת לאחר שנראה היה כי הקהילה החרדית במקום עברה את אימתה של הנגיף.

ל'חדשות JDN' נודע כי בשל המצב שנוצר ומפחד התפשטות מחודשת של הנגיף יוצאים גדולי הדיינים של בית דין צדק דהתאחדות קהלות החרדים וקורא להישמע להוראות אנשי הרפואה, במכתבם הם אף מציינים כי בחודשים שעברו נפטרו רבים מהקהילה בשל הנגיף המסוכן.

במכתבם שהגיע לידי 'חדשות JDN' כותבים הדיינים כי "בהמשך לאסיפת הבד"צ בשבוע שעבר ולאור הוספת מקרי חולי קורונה בעירנו רח"ל בשבועות האחרונים ולאחר שחברי הממשלה המקומי העלו בפני בית חברי הבית דין שליט"א החשש של התפשטות המחלה בקרב הציבור ח"ו באנו בזה בשם הרבנים הגאונים שליט"א עם ההוראות דלהלן".

בהמשך מכתבם כותבים הדיינים כי אלו הבאים ממדינות שצריכים להיכנס לבידוד חובה עליהם להיות בבית לארבעה עשר יום, וחובה עליהם לציית לחוקי המדינה, כמו כן, אדם שיש לו או לאחד מבני משפחתו תסמינים אסור לו לצאת מהבית ועליו לשמור כללי וחוקי המדינה. "רק לאחר בדיקה שלילית מותר לצאת מהבית" כותבים הדיינים.

עוד נכתב כי "אם יש לאחד מבני המשפחה אחד מסמני המחלה או שנעשו בדיקה ומחכים על תוצאות הבדיקה, חייבים להשאר בבית כנ"ל". במכתבם מתריעים הרבנים כי בעבר נפטרו רבים מבני העיר ועל כן חובה להישמע להוראות.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו