ימי ראש השנה בחסידות באבוב:
ביום הראשון גמרו את התפילה בשעה 16:20 וביום השני בשעה 16:35.
האדמו"ר הקוה"ט מבאבוב שליט"א ניגש לעמוד לתפילת מוסף בשני הימים כדרכו בקודש.
בלילה הראשון עברו כל החסידים לברכת 'לשנה טובה' במסלולים המיוחדים שארגנו לכך, למניעת עומס.
בלילה הראשון שחל בשבת נמנע האדמו"ר מלרקוד 'בואי בשלום' בקרב החסידים, עקב מגיפת הקורונה, ורקד על מקומו שלא כהרגלו.
עקב מגיפת הקורונה המשתוללת בארה"ק, מנע האדמו"ר מן עשרות בחורי החסידים הדרים בארה"ק לבוא לארה"ב להסתופף בצלו, לאחר שנמצאו כמה מהבחורים חיובים לנגיף.
בשולחן הטהור שערך האדמו"ר בלילה הראשון, נשא האדמו"ר דברים קצרים בו הביע האדמור את צערו על יושבי ארה"ק שעדיין משתוללת בהם המגיפה ובפרט שיש שם סגר, ועורר את הקהל לתשובה.