צריך ךהתאמץ מאד כעת למלאת את מקומו בעבודת השם, אני זוכר אותו מצעירותו בישיבה קטנה מתפלל רוב היום