Noam Revkin Fenton/Flash90

הגר"ש כהן: "לקיים מניינים במקומות פתוחים או בבתי הכנסת בקבוצות מועטות"

מרן נשיא מועצת חכמי התורה לא מצטרף לקריאות לסגור את בתי הכנסת ומורה כי "המוגדרים בסיכון יתפללו אך ורק במקומות פתוחים". עוד הורה כי "חובה על כולם להקפיד ולהחמיר במשנה זהירות ושמירה הנדרשת למנוע הידבקות וסכנה מדין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

בשל העלייה הגבוהה בתחלואה של נגיף הקורונה בישראל ובשל המלצת גורמי הבריאות שלא לקיים מנייני תפילה ביום הכיפורים בבתי הכנסיות יוצא נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שלום כהן שליט"א במכתב בו הוא מורה כי האנשים בקבוצות סיכון יתפללו במקומות פתוחים והאחרים ישתדלו לכך.

במכתבו כותב נשיא המועצת: "הנה קרב ובא יום הכיפורים הגדול והנורא ובעוונותינו אנו בימים אלו נמצאים רבים אשר נושאים את הנגיף אשר פשט בעולם ובארץ ישראל אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ועלולים לסכן את האחרים ובפרט את אלו שרגישים ביותר להסתכן מן הדבר הזה".

"על כן חובה על כל אלו המוגדרים בסיכון להתפלל את תפילות יום הכיפורים אך ורק במקומות פתוחים ששם הסכנה מועטת ופחותה, והאחרים ישתדלו ויתאמצו ככל האפשר להוסיף ולקיים מניינים במקומות פתוחים או בבתי הכנסת בקבוצות מועטות".

עוד כותב מרן הגר"ש כהן שליט"א "ובכל גוונא חובה על כולם להקפיד ולהחמיר במשנה זהירות ושמירה הנדרשת למנוע הידבקות וסכנה מדין "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

את מכתבו מסיים נשיא המועצת מרן הגאון רבי שלום כהן שליט"א "וה' ית' יעזרנו על דבר כבוד שמו ויקבל תפילותינו ברצון לבער המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל עמו ישראל ונזכה ביום הנשגב לחיתום הדין בחסד וברחמים לשנה טובה ומבורכת בביאת גוא"צ בב"א".

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן