Yonatan Sindel/Flash90

"שבת יביע אומר": בהיכלי התורה יעלו את זכרו הטהור של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל

כמידי שנה בשנה, בהיכלי התורה, בבתי הכנסת ובמנייני החצרות יקדישו השבת רבנים רבים מספר דקות בכדי לשאת דברים ולהעלות את זכרו של מרן הגר''ע יוסף זצוק''ל שהשבוע יחול יום ההילולא השביעית שלו. מסורת זו הונהגה מאז פטירתו על ידי גדולי התורה הספרדים

בהתאם למסורת שהונהגה בשנים האחרונות על ידי אב בית הדין הרבני הגדול, הגאון רבי ציון בוארון שליט"א ואשר פשטה בקרב ציבור בני התורה ועמך בית ישראל בכל אתר ואתר, תוקדש השבת הקרובה להעלאת זכרו בקודש של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל אשר כונן וביסס את עולם התורה וההלכה בארץ ובתפוצות.

על דעת מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א הוכרז כי בכל היכלי התורה והישיבות בתי הכנסת ובתי המדרש, ישמיעו במהלך השבת הקרובה (פרשת בראשית) רבני השכונות והקהילות ראשי הישיבות והמשגיחים, מגידי השיעורים ומרביצי התורה מורי ההוראה, דרשנים ורבני בתי הכנסת בכל אתר ואתר דברים לזכרו ולדרכו הטהורה ויעלו קווים לדמותו הענקית ומשנתו הסדורה של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל אשר יום השנה השביעי יחול ביום רביעי הקרוב ג' חשון.

בקריאה המיוחדת מאת מרנן גדולי ישראל שהתפרסמה לאחר הסתלקותו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל ומתפרסמת שוב מידי שנה קודם יום ההילולא, נכתב בין היתר "אל אחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם הע"י. הננו בזה לחזק את אשר נקבע, שהשבת שקודם יום השנה ג' מר חשון, קורין אותו בהיכלי התורה ובתי הכנסת 'שבת יביע אומר', בו יעסקו בתורתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל".

"על כן" ממשיכים גדולי ישראל במכתבם וקוראים "לקראת יום השנה הקרב ובא, באנו בזה בקריאה נאמנה לרבני הקהילות, ומרביצי התורה די בכל אתר ואתר, לקיים גם השנה את 'שבת יביע אומר' (פרשת בראשית)".

בסיום מכתבם שפורסם בעבר מברכים גדולי ישראל את כל הפועלים למען השבת והמשתתפים בדרשות והשיעורים "וכל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו. אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא. וזכות רבינו הקדוש זיע"א תעמוד לכל עם ישראל להתברך בשנה טובה לחיי אריכי ומזוני רוייחי וסייעתא דשמייא, אמן ואמן".

בעקבות קריאת גדולי ישראל וכמידי שנה מתארגנים אלפי דרשות ושיעורים בבתי הכנסת ובמנייני החצרות בכל רחבי הארץ והתפוצות שימסרו מפי הרבנים וגדולי התורה.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן