מרן האדמור מויזניץ נקרא אחד ממנהיגי הדור זה ראש איזה מחשבה אשרינו שזכינו שיש לנו כאלו אנשים ענקיים במידות בתורה ובכל דבר אחר לא סתם מרן הראשון לציון פוסק הדור רבי יצחק יוסף אוהב אותו ואת ההשקפה הנכונה שיש לו ואכן מי שמקיר אחד מלשן כזה שיזהיר את הציבור מפניו ולא לצרפו למנין ולבזות אותו ברבים אשר בגללו הרבה בחורי ישיבות נזרקים לרחוב והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים