שלוש שנים להסתלקותו: כך יציינו את יום היארצייט למרן המשגיח ברכסים

מחר יציינו את יום היארצייט השלישי למרן המשגיח הגה"צ רבי דב יפה זצ"ל, אברכי הכוללים ברכסים יציינו את היום במשמרות לימוד של 24 שעות ותוספת שעות לימוד. כמו כן ביום ההילולא התקיימו סדרי תפילה לישועת עם ישראל מן המגיפה בציונו. בפנים: שיחתו האחרונה של המשגיח

 • ראש ישיבת פורת יוסף בבקשה יוצאת דופן: הצילו תלמיד שלי!

  תוכן מקודם

 • יש לך פרנסה ברווח? זה לא בשבילך!

  תוכן מקודם

 • פגישה שבוטלה פעמיים והצילה חיים

  תוכן מקודם

 • אמירת פרשת המן שתים מקרא ואחד תרגום ביחד עם מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי

  תוכן מקודם

ביישוב רכסים יציינו מחר (שישי) שלוש שנים ליום המר והנמהר, שבו נסתלק לשמי רום מרן המשגיח של ישיבת 'כנסת חזקיהו' הגאון הגדול רבי דב יפה זיע"א, שהיה מאיר את דרכה של רכסים עשרות בשנים. אברכי הכוללים ברכסים יציינו את היום במשמרות לימוד של 24 שעות ותוספת שעות לימוד. כמו כן ביום ההילולא התקיימו סדרי תפילה לישועת עם ישראל מן המגיפה בציון המשגיח זיע"א. מועצת רכסים הסדירה את העלייה לציון, תוך שמירה והקפדה יתירה על כללי משרד הבריאות למניעת הדבקה חלילה. 

השבת, פרשת וירא יציינו בהיכלי בתי הכנסת ובתי המדרש ברכסים את השבת בחיזוק בלימוד התורה ובלימוד המוסר כפי הדרך שהנחיל מרן המשגיח בחיי חיותו ביישוב רכסים. בחורי הישיבות מרכסים הלומדים בהיכלי הישיבות בקפסולות, מייחדים גם הם זמן עבור לימוד תורה ומוסר בשבת זו לזכרו של מרן המשגיח. 

לקראת השבת הזכירו ביישוב את השיחה האחרונה שהשמיע מרן המשגיח ובה עודד את בני הנעורים תלמידי הישיבות, שלא להתייאש מזה שלא משיגים מדרגה גבוהה כי העיקר הוא שאדם יעמול בתורה לפי כוחותיו הוא: "יש כאלו שייאוש אוחז את ליבם ויכולים לחשוב, מה כבר יכול  לצאת ממני, הלא רבי עקיבא איגר אני לא יכול להיות! אך האמת היא, כי כל אחד אם ישקיע את כוחותיו בתורה באמת, יעלה ויצליח. כי בעולם הבא לא מודדים את האדם האם נהיית רבי עקיבא איגר, אלא אם האדם ישקיע את כל כוחו ויעשה כפי מה שהוא מסוגל, הוא הכי חשוב".

בדבריו הזכיר מרן המשגיח את מרן שר התורה שבעת לימודו בישיבה לא היה מן הבחורים המפורסמים: "מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א בלומדו בלומז'ה אף אחד לא הסתכל ולא ידע על כוחותיו העצומים, אך כיון שהשקיע את כל כוחו, זכה", סיפר המשגיח. "כהיום ר' חיים מלבד היותו 'שר התורה' הוא גם 'שר הברכות', לפעמים לאחר ברכתו של ר' חיים נעלמים סימני המחלה הנוראה. כיצד הוא זכה הוא לזה? אביו, מרן הקהלות יעקב זצוק"ל אמר לו, העיקר, אל תהרוג את הזמן. ר' חיים ששמע וקיבל את עצת אביו זכה ועלה עד שזכה והגיע" ואז נחלש המשגיח ואמר שאינו יכול להמשיך.

דברי החיזוק הללו מהדהדים עדיין באוזני שומעיהם והם מהווים מקום חיזוק ללומדי התורה והמוסר ביישוב רכסים ובקרב בוגרי ותלמידי  הישיבה הקדושה 'כנסת חזקיהו' שמהווה מגדל אור המאיר באור של תורה את היישוב כולו.