אני חושב שאני מכיר אותו למדתי איתו בישיבת אור התורה בבני ברק אצל הרב גוזלן בשנים 1974 עד 1976 למדתי שם