טעות.
גם היום התפילה אינה כוללת תפילת יוכ"ק רק מנחה ותהילים.