Shlomi Cohen/Flash90

למרות הסגר: ממשלת צרפת אישרה לפתוח את בתי הכנסת בשבת הקרובה

הממשלה אישרה שעל אף הסגר הקיים עדיין במדינה, היהודים יוכלו לצאת מהבית לבית הכנסת תחת ההגבלות שנקבעו בשיתוף עם רבני המדינה. "אחת מההחלטות של השלטונות הייתה כי מכיוון שחל איסור לצאת בצרפת מהבית, כל יהודי שיוצא חייב לשאת עמו פתק המאשר את יציאתו"

בשורה טובה בערב שבת ליהודים בצרפת: הממשלה אישרה שעל אף הסגר הקיים עדיין במדינה, היהודים יוכלו לצאת מהבית לבית הכנסת תחת ההגבלות שנקבעו בשיתוף פעולה עם רבה של צרפת הרב חיים קורסיה, סגן נשיא ראשון של ועידת רבני אירופה ונשיא הקונסיסטואר יואל מרגי. נשיא צרפת עמנואל מקרון, הודיע בשבוע האחרון כי ישנה ירידה בתחלואה בצרפת וכעת הם מגבשים את אסטרטגיית היציאה מהסגר שתערך בשלושה שלבים עד ל-15 בדצמבר.

עוזרו המיוחד של הרב הראשי לצרפת, הרב משה לוין, רב הז'נדרמריה הצרפתית אומר כי "'המחווה' של שלטונות צרפת, לפתוח ביום השבת את בתי הכנסת, באה על רקע הרצון לפתוח כבר ביום ראשון את הכנסיות לקראת החגים הנוצריים הקרבים ובאים, מה שמחזק את התיאוריה, זו הסיבה שייפתחו את בתי הכנסת רק בשבת בבוקר ולא כבר בתפילת ערבית של ליל שבת".

כאמור בתי הכנסת של צרפת יוכלו להיפתח כבר בשבת בבוקר – לאחר חודשים בהם היו סגורים על ידי השלטונות. כעת, מותר לפתוח אך תחת הגבלות שנקבעו בתיאום עם הרב של צרפת, הרב קורסייה ונציגי השלטונות.

אלו ההוראות שניתנו ליהודים: יורשו להתפלל עד 30 איש במקום אחד. כולם יחויבו בעטיית מסכה לאורך כל התפילה, אלכוג'ל ותפילה עם חלונות פתוחים. ללא ילדים בבית הכנסת, היהודים החליטו שעד גיל 11 – לא יבואו לבית הכנסת. מומלץ שיהיה רופא זמין בכל מניין. שני מקומות ריקים ליד כל מתפלל. יש חובה על כל אחד להירשם לפני שבת לתפילה. במידה ויש יותר מ-30 איש, חובה לפצל את המניין. על ראשי הקהילה להמליץ לאנשים זקנים או כאלו עם חולשה רפואית לא לבוא להתפלל (זה לא איסור רק המלצה). קידוש וסעודה ייאסרו לחלוטין.

לדברי הרב לוין ׳אחת מההחלטות של השלטונות הייתה כי מכיוון שחל איסור לצאת בצרפת מהבית, כל יהודי שיוצא חייב לשאת עמו פתק המאשר את יציאתו".

"מכיוון שיש בעיה של טלטול בשבת", מוסיף הרב לוין, "הרבנים בצרפת מצאו פתרון יצירתי וקשרו חוט מיוחד יחד עם מפתחות הבית, שכך במידה ושוטרים ירצו לראות את הפתק, היהודים יוכלו להראות להם מבלי לעבור על איסור טלטול (זהו פתרון המצוי בחו"ל לקשור חוט על הגוף – מעין חגורה ואז זה לא נחשב טלטול)".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו