ברוך דיין האמת: כלתו של ראב"ד ה'עדה החרדית' – הרבנית מרת גיטה שטרנבוך ע"ה

הרבנית מרת גיטה שטרנבוך ע''ה הייתה אשת הגאון רבי אשר שטרנבוך שליט''א בנו של ראב''ד ה'עדה החרדית'. כל ימיה עמדה על המשמר בשכונת 'הר נוף' בירושלים וזכתה לחזק ולקרב רבים לדרך התורה והמצוות. לפני כחמש שנים חלתה במחלה קשה ומני אז סבלה יסורים קשים ומרים

ברוך דיין האמת: סמוך לכניסת השבת הלכה לעולמה הרבנית מרת גיטה שטרנבוך ע"ה, כלתו של מרן הראב"ד הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ואשת בנו הגדול הגאון רבי אשר שטרנבוך שליט"א זאת לאחר יסורים קשים ומרים והיא בשנת השישים ושתיים לחייה.

הרבנית מרת גיטה שטרנבוך ע"ה נולדה בירושלים בשנת תשי"ט לאביה הר"ר אהרן שמואל מרצבך ז"ל, נכדת ראש ישיבת קול תורה הגאון רבי יונה מרצבך זצ"ל, מגזע תרשישים ואראלים של אחת המשפחות המפוארות מגרמניה.

בצעירותה, לאחר נישואיה נדדה עם בעלה הגאון רבי אשר שטרנבוך שליט"א לארץ לא זרועה למדינת דרום אפריקה, בכדי לעמוד יחד עם בעלה לימין חמיה מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בביסוס וחיזוק שדרות היהדות ביוהנסבורג שבדרום אפריקה, ולפעול במקום לקירוב רחוקים.

לאחר שחמיה מרן הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א עבר להתגורר בשכונת הר נוף, עברה אף היא יחד עם בעלה הגאון רבי אשר שליט"א לשכונת הר נוף, לעמוד לימין מרן הראב"ד בכל צרכיו.

הייתה רגילה במשך ימי חייה להעתיק בכתב ידה את כתבי חמיה מרן הראב"ד שליט"א בכדי למוסרם לדפוס, ואף הייתה כותבת את שיחותיו לנשים, ודואגת להדפסתן.


הגר"מ שטרנבוך עם בנו הגאון רבי אשר שליט"א

המנוחה ע"ה עמדה כל חייה על גדרי הקדושה בשכונת הר נוף, ופעלה רבות בשכונה לחיזוק רחוקים ולעידוד שבורי לב. בין היתר אף הקימה שיעורי הלכה ומוסר לנשים, ויסדה את ארגון "אילה" לעזרה ליולדות.

חמיה מרן הראב"ד שליט"א היה רגיל להתבטאות עליה שהיא "צדקנית", ומקום מיוחד מוכן לה בגן עדן. זכתה המנוחה רבים השיבה מעוון, ושבורי לב מצאו מקום על שולחנה.

הרבנית מרת גיטה שטרנבוך ע"ה יסדה את אדני ביתה בקדושה ובטהרה, וזכתה להעמיד זרע ברך ה', אחד עשרה ילדים מפוארים שכולם בני תורה ומרביצי תורה.

לפני כחמש שנים חלתה הרבנית במחלה הקשה ומני אז סבלה יסורים קשים ומרים אך היא עמדה בהם בעוז ובגבורה. מכריה מספרים כי היא תמיד התחזקה באמונה תמימה ופשוטה בבורא כל העולמים. בערב שבת מצבה החמיר עד שהשיבה היא את נשמתה הטהורה ליוצרה למגינת לב.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו