Yonatan Sindel/Flash90

הגאון רבי דוד יוסף נמצא חיובי לנגיף הקורונה

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב דוד יוסף נמצא חיובי לנגיף הקורונה בבדיקה שעבר לאחר שהרגיש חולשה בימים האחרונים. מביתו נמסר כי "מצבו של הרב טוב ברוך ה׳. הרב נמצא בביתו וממשיך בסדר יומו כרגיל. הרב נמצא במעקב של רופאו האישי"

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב דוד יוסף נמצא חיובי לנגיף הקורונה בבדיקה שעבר לאחר שהרגיש חולשה בימים האחרונים.

מביתו של הגר"ד יוסף נמסר: "הרב נבדק, ונמצא חיובי לנגיף הקורונה, מצבו של הרב טוב ברוך ה׳. הרב נמצא בביתו וממשיך בסדר יומו כרגיל. הרב נמצא במעקב של רופאו האישי. שבוע טוב ובשורות טובות".

הראשון לציון מרון הגאון הרב יצחק יוסף שוחח עם אחיו ואיחל לו רפואה שלמה.

כזכור, לקראת יום ההילולא של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל קורא בנו יבדלחט"א הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי התורה וראש בית המדרש "יחוה דעת" לציבור שומעי לקחו בבקשה שלא לעלות לציונו של אביו – מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקלל"ה ביום פטירתו מטעם "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ועל מנת להישמר מפני התקהלויות שהן בידוע מגבירות את הפצת הנגיף.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו