שיעור תורה במדינת ישראל…..רעיון!
יש כאלו שעוד לא שמעו על זה