צילום ארכיון: Yaakov Lederman/Flash90

ראשי הישיבות בקריאה לצמצום המשתתפים בשמחות: "יגרום לביטול תורה"

גדולי ראשי הישיבות מפרסמים הבוקר מכתב ובו קריאה מיוחדת לתלמידיהם לצמצום המשתתפים בשמחות ושמירת ההנחיות: "תל"ע שמוסדות התורה פתוחים וקול התורה נשמע ברמה ב"ה, ומצב התחלואה מועט כעת ואינו מפריע לקיום מוסדות התורה"

גדולי ראשי הישיבות מפרסמים הבוקר מכתב תחת הכותרת "חובת הזהירות בעת הזאת" ובו קריאה מיוחדת לתלמידיהם לצמצום המשתתפים בשמחות ושמירת ההנחיות. בראש המכתב חתום מרן ראש ישיבת פוניבז' רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א.

"תל"ע שמוסדות התורה פתוחים וקול התורה נשמע ברמה ב"ה, ומצב התחלואה מועט כעת ואינו מפריע לקיום מוסדות התורה, אך היות ועדיין לא סר המר הזה מעלינו לגמרי, צריכים אנו לזהירות כדי שלא יחזור ויתפשט החולי רח"ל ויגרום לביטול תורה, ועל כן מוטל על בעלי השמחות לדאוג לערוך את השמחה בצמצום משתתפים ובאופן זהיר למעט ככל האפשר את הסכנה, ולהשמע להנחיות הרופאים שהוסמכו לכך".

על המכתב חתומים ראש ישיבת עטרת ישראל מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת קול תורה הגאון רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א, ראש ישיבת סלבודקא מרן הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, ראש ישיבת קול יעקב הגאון הגדול רבי יהודה עדס שליט"א, ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת גרודנא הגר"צ דרבקין, ראש ישיבת מיר הגר"י אזרחי, ראש ישיבת שכר שכיר הגרא"ל לוי, ראש ישיבת בית מתתיה הגר"ב ויסבקר, ראש ישיבת תפרח הגר"א פילץ, ראש ישיבת מאור התלמוד הגרא"י קוק, ראש ישיבת אור ישראל הגר"י רוזן, ראש ישיבת באר יעקב הגרד"י שפירא, ראש ישיבת בית מדרש עליון הגר"י אונגרישר, ראש ישיבת נחלת הלויים הגרי״מ ווייס, ראש ישיבת עטרת שלמה הגר"ח פיינשטיין, ראש ישיבת באר התורה הגרג"י לוי, ראש ישיבת ברכת אפרים הגר"ב פנחסי, ראש ישיבת ארחות תורה הגר"א גרבוז, ראש ישיבת נתיבות חכמה הגר"ד וולפסון, ראש ישיבת מיר ברכפלד הגר"נ אלון, ראשי ישיבת אור אלחנן הגרח"א חדש והגרצ"א וינפלד, וראש ישיבת נתיבות חכמה הגר"ב נויבירט.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו