הוא הצטלם מהראשונים המקבלים חיסון לפני כמעט שבועיים.