אצלנו נוהגים לומר והוא רחום בכל יום חמישי, המכתב מעורר לומר אותו בכוונה….