ה ישמור לנו את מורנו ורבנו הקדוש יחי אדוננו מורנו ורבנו צדיק דורנו…