הגאון ר' אלימלך מלר זצ"ל כיהן עשרות בשנים כר"מ בישיבת "נתיב מאיר" בבית וגן, ובגאונותו המיוחדת, יחד עם נועם הליכותיו זכה להעמיד תלמידים רבים בקרן אורה. יהי זכרו ברוך.