פוסק הדור מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בקריאה מיוחדת

"הנני מבקש מכל אחד לתת לכל הפחות 440 ש"ח, וכל השומעים יזכו לראות ישועת השם"

 • הרבו רחמים: אם לששה ילדים במצק קריטי

  תוכן מקודם

 • בנם של קדושים: נכד לרבי אלימלך מליז'ענסק מבקש עזרה

  תוכן מקודם

 • שמיים סגורים: שערי דמעות לא ננעלו בליזענסק

  תוכן מקודם

 • כשלבן שלך יהיה טוב, לך תהיה נחת: הרישום בישיבה שמשנה חיים בעיצומו!

  תוכן מקודם

עם פתיחתו של חודש שבט, נפתחה בדריכות מוגברת, מגבית יתומי שבט ע"י 'קופת העיר', במספר שיא של 44 חתנים וכלות יתומים ויתומות, מכל רחבי ארץ הקודש, אשר על-אף שחתונתם צפוייה להתקיים בחודש הנוכחי, הם עדיין נדרשים נואשות לעזרת הציבור כדי להגיע אליה בדרך הכבוד הראויה.
כידוע, מערך מורכב של בירור קפדני מסנן את המקרים הקשים ביותר מכל רחבי ארץ הקודש, כאשר מתקיימות פגישות בירור מעמיקות, עד להכרעת המקרים שנכנסים ונכללים במגבית 'קופת העיר' מידי חודש בחדשו, מאושרים בישיבת רבני 'קופת העיר', ומקבלים את אישורם של גדולי הדור שליט"א לצאת במגבית עבורם.
לרגל מגבית "קופת העיר" עבור 44 היתומים, יצא פוסק הדור מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א במכתב קריאה וברכה מיוחדת, במכתבו כתב הראב"ד מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: "בס"ד ער"ח שבט תשפ"א, שמח אני להיות שותף ומסייע למצוה רבה לעזור בנישואי יתומים שהקב"ה הוא אבי יתומים, ומבטיח בפסוק לשמוע צעקתם כי רחום וחנון אני".
"ושמעתי מפי זקני הגרש"ז פינס זצ"ל ששמע בשם כלתו של הגר"א שהעידה עליו, שאף שהיו רגעיו ספורים ולא ביטל מעולם רגע מת"ת, וכשבקשו ממנו להתעסק בצדקה שלח לגבאי צדקה, מ"מ כשהגיעה אליו כלה ענייה יתומה, לא וויתר על שכר מצוה כזאת, והלך בגופו להתעסק בקיום מצווה זו".
"והנה קופת העיר הקימו קופה מיוחדת לעזרת ארבעים וארבע יתומים ויתומות אשר פנו אליהם לעזרה לצורך נישואיהם, וכבר עזרו בעבר להשיא מידי חודש בחדשו יתומים ואלמנות, ובודאי צריך כל אחד לעשות מה שביכולתו לעזרם, ואני קורא לכל אחד לתת לכה"פ 440 ש"ח, (10 ש"ח ליתום), וכל השומעים לקראתנו יזכו לראות ישועת ה', וכל המוסיף בנתינתו יוסיפו לו ברכה מן השמים. והנני מבקש מכל אחד להצטרף, ונאמן הוא אבינו שבשמים לשלם לכל אחד שכרו בשלימות".
ב'קופת העיר' מעוררים את גודל הצדקה המגיעה ע"י צירוף הכלל כולו, כשהם קוראים לעשות מאמץ מעל מאמץ להירתם למען המגבית הנחוצה, ולהשתדל לסייע בסיוע שיש בו ממש להצלתם של 44 היתומים, ומזכירים כי עבור כל יתום המגבית היא היחידה, הראשונה והאחרונה, וגורלו יוכרע רק לפי הצלחתה של המגבית.

מצטרפים כאן לקריאה הנדירה>>>

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן