כל הכבוד "ליד לאחים" באש ובמים עושים הכל עבור כל ילד נשמה טהורה ובונים שלשלת של דורות בשמירת תו"מ ובזכותם ובזכות העידוד של הרבנים שליטא זוכים להכנס תחת כנפי השכינה ובטוחני שזה הנשק הגדול של עם ישראל שבזכות זה נגאל מהגלות המר הזה ונזכה לברכת " המגפה נעצרה" חיליכם לאורייתא.