היה ת"ח עצום למדן ומתמיד גדול – תתקנו את זה.
הכרתי אותו.
כמה מראשי הישיבות הם תלמידיו.