סוף סוף הגענו ומצאנו לפרסם את הנגע הרע שהוא הוא הגורם והמשחית שמביא את המשחית הנגיף לכלל ישראל והרי אם מחניך קדוש יש שכינה ואם ח"ו יש טומאה במחניך אין שורה שכינה ואפי' ביציאה למלחמה נדרש לשמור על מחניך קדוש וכש'ש וק'ו כאן שמכניסים בכל מקום את הטומאה ונזכה כעת לבער זאת שכ'א יוציא זאת ובודאי נזכה גם לביעור הנגיף ראינו כבר יותר משנה ועדיין הנגיף משתולל כאן ולא הועילו שום תכניות לא סגר ולא הגבלות ונזכה בקרוב לישועות בזכות זה שנבכר את המכשירים הטמאים ויש דכרים אחרים למי שמעונין בדרך היתר וטהרה אשריכם בזכותם נזכה להוושע.