בד"ה
לצערנו הרב הלך לעולמו יהודי שהיה רק אכפת שהשני יהיה טוב
מנסיוני הרב כל פעם שהיתי מגיע לארץ תמיד היה לי הכנסת אורחים כמו הבן שלו תמיד דאג איפה אוכלים איפה נוסעים איפה יושנים לא אתם יושנים אצלי בבית ראתי בענים שלי איך היו באים אנשים לאכל את האורחת ערב החמה שאשתו היקרה הכינה תמיד רצה לדגאוג לשני את הטוב ביותר ההיתי הולך אתו לבית הבחסידים אשלג היה יושב בערב שבת ושומע את השיעור הקבוע של האדמר
אשתי שתהיה בריאה היתה צריכה לשבת שבעה ישר צלצל אם אשתו אסתר הצידקה אאר אתם יושבים ונמצאים אצינו מבלי כל תרוץ אפילו שהיה חולה במצב מסוכן תמיד דאג לזולת אם לעשות שלום בין איש לאשתו או ביו אחים ואחיות בין חברים לא היה פעם שלא צלצלתי ורציתי שיתן לי ברכה מזל טוב
אשתו היקרה אסתר המקום ינחם אותכם בתוך אבלי ציון וירושלים
גם אנחנו מצרפים לאבלות משפחת א.י.יפ