ר' סנדר היה כל כולו חייל של הקדוש ברוך הוא. הוא דבק ברבו על דרך הפסוק ואהבת את ה', את לרבות וכו'. לא היה אצלו כל מניעה ולא כל צורך בגמול, פשוט אהבת ה', כלומר אהבת צדיק.