כרגיל הרבי של קרלין מקדים את כולם בכמה צעדים…
אתם תראו שזה עוד יהפוך לנורמה בכל הבתי כנסיות והישיבות..