רבי צדוק פש עליו השלום. נא לשלוח אלי שם האלמנה. ומס. טלפון. בסד ובלן לצדקה