רוב התקציב של ליברמן לפי הבחירות הולך לערוץ 12
בתמורה הוא מקבל "תחקירים" אנטישמיים.
זה לא שוחד???
צריך לשאול את היועץ המשפטי….