הרבנית ברכה רחל בלוך ע"ה א"ח להגאון רבי יוסף חיים בלוך שליט"א רבה של רגנשבורג גרמניה • הלוויתה תצא היום בשעה 13.00 מבית הלוויות שמגר להר המנוחות

קהילת רגנשבורג התעטפה הבוקר באבל עם פטירתה של הרבנית ע"ה, שהיתה יד ימינו של בעלה הגדול שליט"א בכל ענייני הנהלת הקהילה.

קרא עוד:

[postim]

בעלה הרה"ג שליט"א נבחר לכהן כרבה של רגנשבורג לפני כשלוש שנים, זאת לאחר ששימש כל צורכו והקים מפעלי תורה בארץ הקודש, כאשר ראשית דרכו עשה אצל מרן ראש הישיבה הגרח"א טורצ'ין זצוק"ל ב"ישיבה למצוינים" ביעיה"ק, כשנדד למקום תורה משוויץ לארה"ק, והמשיך לעלות ולהתעלות עד משרתו הרמה.

המנוחה נולדה לאביה הגאון רבי יהודה יעקובוביץ זצ"ל ששימש כר"מ בישיבת מיר בארה"ב ובערוב ימיו עלה לעיר הקודש ירושלים.

הלוויתה תצא היום בשעה 13.00 מבית הלוויות שמגר להר המנוחות

יושבים שבעה: בבית בתה משפ' וידבסקי רח' חזון איש 64 קומה ד' בני ברק
בנה הרה"ג ר' שלמה אהרן שליט"א ישב מיום ה' אחה"צ עד מוצש"ק בביתו ברח הפסגה 65 בית וגן י-ם
בנה הרב מרדכי שמואל שליט"א ישב במוצש"ק בביתו רח' אבני נזר 6 מודיעין עילית