שפוטים של ביבי .הכל דיבורים.עכשיו אתם צועקים כדי לעשות "פשרה" ובסופו של דבר גם מי שיתחסן לא יאפשרו לו להגיע .