כך בדיוק צריך לקרוא להם.
הכוונה למפלגה חרדית מסויימת.
חסידי ברסלב העוסקים במלאכת ההשתדלות בעניין זה – יודעים בדיוק מי היה הפוליטיקאי החרדי שפעל וגרם לסגירת הציון השנה.
רמז: הוא ניסה גם להגביל את מירון, והוא פועל גם לסגירה והגבלה בר"ה הבא. העצרת היא לא סתם, היא בגללו