המעמד עם הרה"צ רבי אלימלך בידרמן זה לא בקערעסטיר!!!!!!!!!!