הייתי שם בנסיעה שאורגנה על ידי ארגון "לקדושים אשר בארץ" היה מרגש במיוחד.
ברכת תודה למארגנים…