החרדים מהווים רוב מכריע בשכונה ולא זכו לשירותי קהילה* המינהל החדש יתמקד בצרכי הציבור החרדי* סיפוק רב לאור הפעילויות שנערכו וייערכו

במהלך חודשי החורף הוכרז על הקמתו של המינהל הקהילתי החדש בשכונת רמות, הנקרא מעתה "לב רמות", אשר תפקידו יהיה ייצוג ומתן שירותים לתושבי רמות החרדים, המהווים רוב מכריע בשכונה- כ 80% ואשר עד כה לא קיבלו שירותי קהילה ראויים.

קרא עוד:

[postim]
ההחלטה על הקמתו של מינהל קהילתי עצמאי שווה זכויות, שייתן מענה לרוב החרדי של תושבי רמות שהינה השכונה הראשונה בגודלה בירושלים, הגיעה בשל דרישה גוברת והולכת מצד התושבים לעריכת בחירות בשכונה כפי שהתבצע בכל השכונות בירושלים. במינהל החדש מכהנים 9 חברי הנהלה מתנדבים מקרב תושבי השכונה, אשר נבחרו על ידי רבני השכונה לכהן בתפקיד זה ויובילו את המינהל מתוך אחדות מלאה של כל המגזרים והקהילות הגדולות בשכונה.
עם הקמת המינהל הקהילתי, החלו לפעול בהנהלה לאיכות החיים הרוחניים והגשמיים של המגזר החרדי בשכונה. במסגרת זו סובסדו בימי בין הזמנים של חודש ניסן עשרות טיולים שאורגנו ע"י ישיבות בין הזמנים, בהם השתתפו כחמשת אלפים בני ישיבות. בנוסף, הופעלו קייטנות מסובסדות בשכונת רמות ב' ו-ד'. והתקיימו שיעורים מיוחדים לבני תורה שנמסרו ע"י מרביצי תורה ובעלי מוסר, בהם השתתפו אלפים מתושבי השכונה. שלטים הוצבו בכל רחבי רמות, אשר קידמו בברכה את בני הישיבות ותלמידי תשב"ר היוצאים לחופשת בין הזמנים.
בתוך כך, בימים הקרובים צפויה הנהלת המינהל להתכנס ולדון במימוש כל ההבטחות שהובטחו לנציגי הציבור עד כה, בהם מסירת מבנה המינהל המפואר שנבנה בגבול שבין רמות ג' וד', שסיומו ומסירתו מתעכבים, וכן את מסירת אולם הפיס הגדול והמשוכלל הסמוך למבנה המינהל. דרישה נוספת הינה, קבלת כל התקנים עבור הרכזים הנדרשים, כיאה וכיאות למינהל המייצג את תושבי השכונה הגדולה בעיר כפי שהובטח, בכדי שיוכלו לתת את השירותים הנדרשים לתושבי רמות.
יצוין, כי במינהל הקהילתי נערכים לקיץ עשיר בפעילויות ולהקמת וועדות תושבים מתנדבים שיסייעו בפתרונות ובמענה לצרכי השכונה מול עיריית ירושלים בכל התחומים המוניציפאליים.