האם הכתבה מנסה לכסות על מחדלי המינהל ברמות?

המינהל הקהילתי ברמות נתונה בידים "חילוניות" על כל תקציביה וכוחותיה, כך גם סוכם עם פפה אללו יו"ר מר"ץ בתמורה לכניסתו לקואליציית ברקת במקומה של רחל עזריה, תוך מתן התחייבות שבמינהל הקהילתי ברמות לא יתקיימו בחירות במטרה ברורה להשאיר את המינהל בידים חילוניות.

בסיכום עם פינדרוס ועוד איזה נציג סוכם עם ברקת למורת רוחם של תושבי רמות כי יפתח מנהלת חילופית לחרדים שתדאג לצרכיה של רוב התושבים, מה שלא סוכם ביניהם הוא תקציב וסמכויות המינהל ביחס לגודל האוכלוסיה שישאר כמובן בידי המינהל החילוני.

(זכור לי משהו אולם איני בטוח, שתקציב המנהלת מגיע בכלל מתקציבה של המינהל הקהילתי ברמת שלמה.)

הכעס על הנציגים בעניין הוא רב, הקיפוח ענק, וכאן כותבים כתבת יח"ץ למינהל החרדי תוך התעלמות מוחלטת מהנתונים.