מאות מחנכים יתכנסו מחר בבני ברק לשמוע פרקי חינוך והדרכה מפי משגיחים ומשפיעים ובראשם מרנן הגראי"ל שטיינמן והאדמו"ר מצאנז

היערכות שיא בבני ברק לקראת "מעמד החינוך" ההיסטורי שיערך מחר (שני) בערב באולמי ארמונות חן בראשות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן וכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

הכנס העומד בסימן "הנחלת דרך החינוך ואהבת התורה בטהרתה" מאורגן ע"י התוכנית הלאומית לילדים ונוער שע"י עיריית ב"ב בשיתוף "פורום מנהלים חינוכיים" של הת"תים ועמותת "שערי הישיבה".

בכינוס המיוחד בו ייטלו חלק מאות מחנכים ומנהלי ת"תים בעיר, יישמעו גם דברי הדרכה מפי הגה"צ רבי אורי וייסבלום שליט"א מנהל רוחני דישיבת נחלת הלויים, ומפי הגאון החסיד רבי דניאל חיים אלתר שליט"א, כאשר את המשא המרכזי ישמיעו מרן ראש הישיבה, וכ"ק אדמו"ר מצאנז, שליט"א.

רה"ע ב"ב הרב אברהם רובינשטיין ומ"מ רה"ע הרב חנוך זייברט יישאו דברי ברכה.

מארגני הכנס בבית האדמו"ר מצאנז, הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי

מארגני הכנס בבית האדמו''ר מצאנז מארגני הכנס בבית הרב שטיינמן מארגני הכנס בבית הגר''ח קנייבסקי