תפילות מיוחדות בימי הרחמים והסליחות, בחצות הלילה בכותל המערבי עבור תורמי 'שומע תפילה' • כל שם ושם יוזכר בפרטיות ובמתינות

תכונה מיוחדת לקראת ימי הרחמים והסליחות וראש השנה הקרב ובא, היום בו נחרץ גורלנו לשנה הבאה.

בימים אלו בשעת חצות הלילה יערכו תלמידי כולל חצות שע"י מוסדות שומע תפילה, מעמד תפילה מיוחד ברוב עם על יד שריד בית מקדשינו הכותל המערבי, מקום שלא זזה משם השכינה מעולם, והתפילות מתקבלות שם ביותר, כידוע.

המעמד יוקדש כולו לתפילה ותחנונים ולהזכרת שמות התורמים למצוות חסד של אמת של 'שומע תפילה', שיזכו הם ובני ביתם וכל הנלווים אליהם לשנה טובה ומבורכת ולניסים וישועות למעלה מדרך הטבע.

מ'שומע תפילה' נמסר כי עם הפרסום הראשוני על מעמדי התפילות הצפויים הוצף המוקד הטלפוני בפניות רבות מכל חוגי הקשת.

רבים מהפונים גם מספרים בהתרגשות על ישועות שחוו מכריהם ובני משפחותיהם במעמדי התפילות המיוחדות שנערכו בימי הרחמים והסליחות אשתקד, מה שגרם להם להזדרז לתרום ולהעביר את שמותיהם ואת שמות בני משפחותיהם לתפילות מיוחדות אלו שכמותם יש רק אחת בשנה.

שמות לתפילה ניתן למסור במוקד הישועות של 'שומע תפילה': 0722-81-85-82.

הזקוקים לישועה באופן דחוף יכולים למסור את שמם לתפילה מיוחדת בשעת תקיעת השופר בראש השנה.