המונים עולים לציונו של שמואל הנביא זיע''א לרגל יומא דהילולא | הערב בשעה 7:00 ידליק כ''ק האדמו''ר מאונגוואר את ההדלקה המסורתית ברחבת הציון כמנהג אביו זצ''ל

כמידי שנה צפויים אלפים מכל רחבי הארץ לפקוד ולהשתטח על ציון שמואל הנביא זיע"א לרגל יום ההילולא קדישא כ"ח אייר ובמשך כל יום המחרת כ"ט באייר, לשפוך צקון שיח אצל קברו של הנביא שמואל זיע"א.

האירוע המרכזי אליו נוהרים האלפים הוא מעמד ההדלקה הכביר הנערך ע"י כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א הממשיך בחזקת אבותיו – כ"ק האדמו"ר זצ"ל אשר חידש את ההדלקה על הציון כפי שהיה נהוג בשנים קדמוניות. המעמד המרטיט שנערך ברחבה הגדולה הסמוכה לציון, מושך המונים מכל רחבי הארץ ובראשם  ראשי עם קדש, חסידים ואנשי מעשה הבאים לצפות בהעלאת המשואה לכבודו של הנביא זיע"א, להתעורר לקולם של ניגוני הכיסופים וההתעוררות, ולהשתתף לאחמ"כ בשמחה הפורצת גבולות בשירה נלהבת.

רבבות ישראל מכירים זה מכבר את המעמד המסוגל לישועות נשגבות. כמדי שנה גם השנה קופה של צדקה של שכונת רמות תביא את שמות התורמים להזכרה לברכה וישועה. במקום ייאמרו גם התפילות המיוחדות שתיקנו גדולי המקובלים במיוחד עבור ציון שמואל הנביא, וכן תאמר תפילת השל"ה לער"ח ניסן במקום המסוגל ובמעמד רבבות אלפי ישראל.

ידועים ומפורסמים מכתבי הקדמונים אודות ציון שמואל הנביא, רבינו עובדיה מברטנורא כתב לאחיו לפני יותר מחמש מאות שנה; ב"כ"ח באייר ביום מיתתו באים מכל הסביבות ומדליקים עליה אבוקות גדולות והרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו ע"י המקום ההוא".

עדות קדומה נוספת ממכתבו של רבי משולם מוואלטרא: …"ולשם מתקבצים היהודים בכל שנה ושנה ובאים גם מחו"ל… בכל שנה בכ"ח ימים בחודש אייר כי ביום הזה היתה נפשו צרורה בצרור החיים, ונוהגים כל היהודים הבאים שם לקנות שמן למאור… "

הרדב"ז כותב אודות מנהג ה"חלאקה" בקבר שמואל הנביא. הרלב"ח כותב "שזכה לזה הנביא המקודש ע"ה מפני שלא נהנה בכל ימיו, זכה לזכות את הרבים אחר סילוקו לישיבה של מעלה ורבים הורגלו בכך להדליק שמן ושעוה בבית ציון הנביא עליו השלום"

יצויין כי בספר הקדום "הדרת זקנים "ישנו תיקון ולימוד מיוחד לליל הילולת שמואל הנביא עם פרקי זוהר תהילים ואידרא רבא

המארגנים  מוסרים כי נשלמו ההכנות הלוגיסטיות לקראת המעמד בו  הוכן מקום מכובד ורחב ידים ועבור קהל האלפים שיוכלו לחזות ולהשתתף במעמד המרגש בנוחות למען יוכלו לשאוב מלוא חופניים ישועות ושמחה של מצווה. השנה, תנעים את המעמד הבעל מנגן הרב יעקב יהודה דסקל עם מקהלת 'מלכות' בניצוחו של הרב פנחס ביכלר.