הנגיד הרב ברוך אשר רייכמן מאנטוורפן שלקה באירוע לבבי בשבוע שעבר במסגרת עסקיו במילאנו שבאיטליה, מוגדר כעת כצמח. בחסידות בעלזא להם תרם בית מדרש בבית שמש לע"נ אביו לקחו יוזמה לרפואתו

בסוף השבוע שעבר התבשרו תושבי אנטוורפן היהודית, על אירוע לבבי שלקה הנגיד ואיש החסד, אשר דלתו פתוחה לכל עובר ושב, הרב ברוך אשר רייכמן.
לאחרונה אף תרם את בניית בית המדרש בית גדליה של חסידי בעלזא בבית שמש על שם אביו ז"ל.

יוזמה בחסידות עם מצבו הקשה להרבות במעשים טובים לזכותו ולהוסיף בתפילה לרפואתו. בהודעה שפורסמה בבתי המדרש של החסידות מתבקש הקהל להתחזק בתפילה ובמעשים טובים לרפואתו השלימה.

זה לשון המודעה: כידוע לכולכם המקרה המצער של ידיד בית בעלזא ר' ברוך אשר רייכמן, של"ע מוגדר כעת כצמח וזקוק לישועה ורחמים גדולים.

היו דברים מעולם שאנשים במצב שלו חזרו לחיים רגילים. על כן כיון שמדובר ביהודי שכל כולו למען יהודים אחרים, ולמען בעלזא כולנו רוצים אותו בריא ושלם, לא יתואר מעשי החסד שהאיש הזה עושה. כמה משפחות שהוא מימן להם את כל הוצאות החתונה של כל הילדים, אנשים חולים שהוא מממן את כל הטיפולים, ועוד המון מעשי חסד בסתר, חוץ ממעשי החזקת התורה באופן לא רגיל.

אחים יקרים תפילות אינן שבות ריקם, בואו נעשה מאמץ. ראשית כל אחד מאיתנו יוסיף בתפילה למענו, ואולי איזה התחזקות במשהו, וכן לפרסם את שמו בכל מקום לתפילה: ברוך אשר בן פייגא לרפו"ש. תזכו למצוות, ושנשמע בשורות טובות.