ימים ספורים בטרם פתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך הממלכתיים, מתריע האדמו"ר מקאלוב במכתב תקיף ליהודי צרפת שעלו לארץ "הנוער בבתי ספר כלליים הולכים ומתדרדרים!"

העלייה הגדולה מקרב יהודי צרפת הבאים בשערי ארץ הקודש, מתרחבת בהיקפיה ובעומקה ומביאה עימה סכנה רוחנית לעולים שעד כה שמרו על קלה כבחמורה.

עסקני החינוך בארץ ישראל, הפועלים למניעת הירידה הרוחנית הציעו לפני האדמו"ר מקאלוב שליט"א את בקשתם כי יכתוב עבורם מכתב בענין הבעייתיות שבשליחת ילדי ישראל ל"חינוך" ממלכתי-דתי, בידיעה ובהכרה כי יש בכוח דבריו לעשות רושם גדול אצל עולי צרפת המוקירים אותו עד למאד.

בשל חשיבות וגודל הענין, הסכים האדמו"ר מקאלוב שליט"א להפעיל השפעתו על יהודי צרפת שעלו לארץ, ובמשך שלושת הימים האחרונים כתב את המכתב המתפרסם כאן, ואשר עומד להתפרסם בעז"ה במקומות מושבותיהם של קהילות יהדות צרפת בארץ גלותם ובארץ הקודש.

קרא עוד:
[postim]

עתה, כשבוע לפני פתיחת שנת הלימודים הכללית, נותר בידי הפעילים זמן קצר ביותר להרחיב את תעמולתם ולפרסם בקרב ההורים את חומר הטעות הגדולה הנעשית ע"י רבים בשגגה בשליחת צאן קדשים לממ"ד. התקווה איתנה שהמכתב העז שנכתב ברוב תבונה ע"י האדמו"ר המבין לרוחם של יהודי צרפת ורוצה בטובתם, יתרום את חלקו הרב למערכת ההסברה בס"ד.

במכתבו, הניח האדמו"ר דגש ניכר והתמקדות נרחבת על נקודת התערובות ואי שמירת גדרי הקדושה בבתי הספר הנ"ל, בהיכרותו העמוקה את המצב מתוך שיחותיו האישיות עם רבבות בני נוער, הגיע למסקנה ברורה כי פריצת גדרי הקדושה היא יסוד ושורש כל הבעיות בחינוך בזמנינו.

מכתב אדמו''ר מקאלוב לעולי צרפת