העילוי הצעיר של כולל 'ש"ס אידען' סיים ונבחן על הש"ס בפעם הרביעית

"קשה להאמין שמאורע שכזה מתרחש בדור שלנו", התבטאו כמה ראשי ישיבות. מדובר בנער צעיר, עילוי חריף, שבימים הקרובים הוא עומד לחגוג יום הולדת של גיל שבע עשרה. את היום הבהיר, הוא החליט לחגוג בדרך מיוחדת. לפני ארבעה חודשים הוא התיישב ללמוד את כל הש"ס כולו, אחרי שכבר נבחן אותו שלוש פעמים. לשנת הי"ח שלו, הוא נכנס אחרי הפעם הרביעית.

מי שהגיע במיוחד להשתתף במאורע, הוא גאב"ד פוזנא, הגאון רבי אברהם אייזן שליט"א, העומד בראש כולל 'ש"ס אידען' שבו לומד הבחור העילוי, מאז גיל הבר מצווה. רק כדי לסבר את אוזנו של מי שעוד לא הייתה לו הזדמנות לשמוע על הכולל המיוחד הזה, חשוב להזכיר את עדותו של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א שאמר במעמד סיום הש"ס האחרון: "מיום בריאת העולם", אמר האדמו"ר, "עוד לא קם כולל שכזה שכל האברכים שלומדים בו יודעים ש"ס בעל פה".

את המיזם המפואר הזה, הגה גאב"ד פוזנא שליט"א לפני כמה שנים. הוא ברר קבוצה מזוקקת של אברכים מופלגים בתורה. תנאי הסף לכניסה, היה ידיעה מקיפה בכל התלמוד בבלי – כשרוב האברכים, נבחנו עליו גמרא עם ביאור רש"י ותוספות.

קצב הלימוד בכולל, מזכיר ספרי הנהגות של גאוני עולם. הספק של שמונה דפי גמרא מדי יום – כאשר בכל שבת נדרשים הלומדים ללמוד עוד ארבעה דפים. בסוף כל חודש, חייב כל אברך ואברך לעמוד בבחינה – בעל פה ובכתב – על סכום של מאתיים עשרים וחמישה (225) דפי גמרא בידיעה ברורה.
לפני שנה, התפרסם תיעוד של בחינת פתע שערך מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א למשלחת האברכים שנכנסה לחדרו. הגר"ח, שאל שאלות שהצריכו ידיעה מקיפה בכל הש"ס. האברכים הוכיחו בקיאות מפליאה, שהוציאה את מרן מגדרו בשל התפעלותו. והוא בירך את ראש הכולל, גאב"ד פוזנא, על כך שהוא מחזיק את גדולי ישראל של הדור הבא.

השבוע, כאמור, הפתיע הצעיר שבחבורת העילויים, כאשר הכריז על מבצע אישי, שבו הוא סיים את כל הש"ס – פעם נוספת, מחוץ לסדרי הכולל – בתוך ארבעה חודשים. גאב"ד פוזנא, טרח ובא במיוחד מארצות הברית, כדי לשמוח בשמחת תלמידו.

הסיום עצמו נערך בחדרו של מרן האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא שליט"א. אברכי הכולל נכנסו למעון קודשו, שם נערך המעמד, בהשתתפות ראש הכולל והאברכים. האדמו"ר שמוקיר את ראש הכולל ומיזמו, נשא דברים נלהבים בחשיבות הכולל ולומדיו. "העולם כולו", אמר, "עומד על הכולל הזה והגאונים שלומדים בו. בשום מקום בעולם לא לומדים את ההספק העצום שלומדים פה. מי שמסייע לכולל, מקרב את הגאולה. המשיח יבוא בזכות התורה שאתם לומדים".

אלא שלאברכי כולל 'ש"ס אידען' אין פנאי. בחודש תשרי הקרוב, מתוכנן להיות סיום הש"ס של כלל האברכים. שיערך – כמדי שנה – ברוב פאר והדר, בהשתתפות כל גדולי ישראל.