על יד ציון קדשו של רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל ה'חפץ חיים', נערכים בימים אלו הכנות אחרונות לקליטת משלחת דרשו, אשר תופיע מחר על ציון קדשו להעתיר ולהתפלל על רבבות לומדי הדף היומי בהלכה • צילום: JDN

הערב, יטוסו במשלחת מיוחדת ונדירה של ראשי ישיבות, גדולי תורה ורבנים מכל העדות והחוגים למסע נדיר ומרגש לקראת הימים הנוראים מעל קברו של מרן החפץ חיים, בראדין.

המסע שיעבור בשידור חי לכל רחבי תבל, מתוך רצון לקיים תפילת רבים עד כמה שניתן מעל ציונו של מרן החפץ חיים, יחל בוולוז'ין כאשר המשלחת שתטוס הלילה תבקר בהיכל הישיבה הוותיקה ולאחר מכן מעל קברם של צדיקי וגדולי הדורות הקודמים, כאשר שיאו של המסע יתקיים בראדין, מעל קברו של החפץ חיים.

המסע שמאורגן ע"י "דרשו" מתוך מטרה לחזק את לימוד הדף היומי בהלכה כסדר, מתוך 'המשנה ברורה' מתקיים ביום היארצייט של מרן החפץ חיים, מחר.

התפילה המרכזית מעל ציונו של החפץ חיים תועבר מחר בשעה 10:30, כאן באתר JDN בשידור חי, כאשר רבנים וראשי הישיבות שישתתפו במסע יאמרו פרקי תהלים בקול רם, וישאו דברי חיזוק ומוסר לקראת יום הדין הקרוב.

הכנות לקליטת הרבנים על ציון החפץ חיים בראדין (3)

במשלחת משתתפים בין היתר:
מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה
הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ראש ישיבת "קרית מלך"
הגאון רבי מנחם ארנסטר שליט"א, ראש ישיבת ויזניץ וחדב"נ כ"ק מרן בעל הישועות משה זצוק"ל
הגאון רבי דוד אלתר שליט"א בן כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א
הגאון רבי שלמה קנייבסקי שליט"א בן מרן שר התורה שליט"א וראש ישיבת "תפארת ציון" "וקרית מלך"
הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א, רב שכונת רמת דוד ב"ב, ראב"ד בית דין צדק ב"ב
הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א אב"ד רחובות, ורב ביהכנ"ס "החורבה"
הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א רב מתחם אסם והסביבה, דיין ומו"צ בית דין צדק ב"ב
הגאון רבי מיכל שטיינמץ שליט"א דומ"צ סקווער ניו יורק
הגאון רבי בנימין עקשטיין שליט"א דומ"צ בעלז לונדון יו"ר דרשו אירופה
הגה"צ רבי חזקיהו משקובסקי שליט"א מנהל רוחני בישיבת "אורחות תורה"
הגאון רבי משה טוביה דינקל שליט"א מרא דאתרא שכונת "בית ומנוחה" בבית שמש
הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד שערי הוראה, חבר בד"צ דמרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל
הגאון רבי יצחק שמואל שכטר דומ"צ קרית צאנז נתניה, בעל שו"ת ישיב יצחק
הגאון רבי חיים פסח הורביץ שליט"א רב קהילת בעלז אשדוד, חבר בד"ץ מחזיקי הדת
הגאון רבי דוד שלמה זולדן שליט"א דומ"צ וראש הכוללים דחסידי סרט ויזניץ, חיפה
הגאון רבי רפאל אלקריף שליט"א ראש ישיבת "דרך חיים" ורב קהילת נתיבות חיים ב"ב
הגאון רבי זושא הורביץ שליט"א רב קהילת חסידים אלעד
הגאון רבי שמואל ברנסדורפר שליט"א מו"צ בעדה החרדית ומרבני קהילת תולדות אברהם יצחק
הגאון רבי ברך יהודה היימליך שליט"א מו"צ בעדה החרדית ומרבני קהילת תולדות אהרן

לקראת המעמד הגדול שופץ הציון, והוקם אוהל נרחב מעץ על קברו של מרן החפץ חיים זצ"ל, וההתרגשות לקראת המסע גדולה. בין היתר צוטטו ראשי הישיבות הגדולים על עצם המסע.

הכנות לקליטת הרבנים על ציון החפץ חיים בראדין (11)

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א, ראש ישיבת קרית מלך אמר כי "התפילה בקברו של מרן החפץ חיים ביום היא"צ מעוררת מאוד את זכותו הגדולה לכלל ישראל ולכל יחיד ויחיד , היות ונתן את נפשו ללימוד ההלכה, בוודאי שאלו שמצטרפים ועוסקים בלימוד ההלכה, הם ראויים לזכות בזכות הזו, ואין לשער כמה נחוצה הזכות הזו ליום הדין".

הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א, רב שכונת רמת דוד בני ברק, ראב"ד בית דין צדק ב"ב, ומגיד שיעור בדף היומי בהלכה: אמר כי "אנו באים להעתיר בתפילה על ציונו של מרן הח"ח שזכה להיות הפוסק של כל כלל ישראל, כמו שאנו רואים שלומדים את המ"ב בכל החוגים והעדות. אנו מבקשים לא רק בזכות העבר שלמדו את המ"ב אלא בזכות של הקבלה אל העתיד של אלפים שמקבלים על עצמם ללמוד הלכה בכל יום".

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, גאב"ד 'שערי הוראה', חבר בד"צ דמרן הגר"ש וואזנר ובעל ה'שביבי אש' אמר כי "הלב הומה מרגשות גואים על גדותיהם, לקראת הנסיעה לראדין, לשפוך שיח חינונים על כלל ישראל הנתונים בצרה ובשביה. בזכותם של קדושי עליון כהחפץ חיים זצוק"ל, יזכור אהבתם ויחיה זרעם, שלא תאבד שארית יעקב, ושנזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנת גאולה וישועה בקרוב".

יצוין כי השידור החי יועבר גם כאן באתר JDN, החל מהשעה 10:30 בבוקר.